Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành từ 20 – 60 tuổi tại Quảng Bình năm 2018

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Cường Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới, Quảng Bình
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Phong Túc Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Đỗ Quốc Tiệp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/949

Từ khóa:

Viêm gan vi rút B, vi rút, Quảng Bình

Tóm tắt

Viêm gan vi rút B là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có tỷ lệ mắc cao trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện nhằm mô tả tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B ở 1120 người trưởng thành 20 - 60 tuổi tại 4 xã thuộc hai huyện Minh Hoá và huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Thời gian nghiên cứu từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 8 năm 2018. Đối tượng nghiên cứu được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi cấu trúc và được xét nghiệm máu tìm kháng nguyên HBsAg. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ HBsAg (+) là 7,9%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng nhiễm vi rút viêm gan B với độ tuổi, nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan B cao hơn ở nhóm tuổi 41 - 50; những người có trình độ học thấp và những người có tiền sử xăm mình có nguy cơ nhiễm vi rút viêm gan B cao hơn. Cần đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin cũng như tuyên truyền phòng bệnh cho những nhóm nguy cơ cao nhiễm vi rút viêm gan B

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Cường, N. Đức ., Dương, T. N. ., Túc, V. P. ., & Tiệp, Đỗ Q. . (2023). Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở người trưởng thành từ 20 – 60 tuổi tại Quảng Bình năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 129–137. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/949

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.