Mô hình dự báo sớm dịch sốt xuất huyết dengue (D-MOSS) tại khu vực miền Bắc Việt Nam, 2019 - 2021

Các tác giả

  • Vũ Trọng Dược Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Tuấn Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đào Khánh Tùng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Công Đại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/606

Từ khóa:

D-MOSS, mô hình dự báo sốt xuất huyết dengue, miền Bắc Việt Nam

Tóm tắt

Xây dựng mô hình cảnh báo sớm sốt xuất huyết dengue (SXHD) sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong công tác phòng bệnh. Nghiên cứu này nhằm xây dựng và hoàn thiện một mô hình dự báo sớm bệnh SXHD (gọi là D-MOSS) dựa trên sự tích hợp dữ liệu quan trắc từ vệ tinh và dữ liệu về thời tiết, sự sẵn có nước bề mặt, lịch sử ca bệnh để đưa ra dự báo sớm. Kết quả mô hình cho thấy khả năng rất cao từ 80% - 100% số ca bệnh sẽ vượt ngưỡng phân vị 75% như tại Quảng Ninh, Bắc Giang; 60% - 80% số ca bệnh sẽ vượt ngưỡng phân vị 75% tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10, 2021. Với mức cảnh báo trước 1 tháng, 2 tháng mô hình có độ chính xác cao, lên đến khoảng 80% và khi dự báo trước 6 tháng thì độ chính xác của mô hình giảm xuống chỉ còn dưới 40%. Nhìn chung, mô hình D-MOSS đã dự báo được xu hướng của dịch bệnh SXHD, có thể nói đây là một kênh tham khảo quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch đáp ứng, phòng chống bệnh SXHD cho tuyến tỉnh hiện nay và kiến nghị xây dựng mô hình dự báo sớm đến tuyến quận/huyện trên toàn quốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Dược, V. T. ., Anh, P. T. ., Tùng, Đào K. ., Đại, T. C. ., Nam, V. S. ., & Dương, T. N. . (2022). Mô hình dự báo sớm dịch sốt xuất huyết dengue (D-MOSS) tại khu vực miền Bắc Việt Nam, 2019 - 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 36–45. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/606

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>