Hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe dự phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B tại tỉnh Quảng Bình

Các tác giả

  • Nguyễn Đức Cường Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới
  • Vũ Phong Túc Trường Đại học Y Dược Thái Bình
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đỗ Quốc Tiệp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/950

Từ khóa:

Viêm gan vi rút B, can thiệp, giáo dục sức khoẻ, Quảng Bình

Tóm tắt

Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khoẻ về dự phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B (VRVGB) tại tỉnh Quảng Bình từ tháng ̣̣9 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự cải thiện rõ rệt ở tất cả các nội dung đánh giá về kiến thức, thái độ và thực hành dự phòng lây nhiễm VRVGB sau can thiệp ở nhóm can thiệp so với trước can thiệp và so với nhóm chứng cùng thời điểm. Các chỉ số hiệu quả ở nhóm can thiệp đều vượt trội so với nhóm chứng ở tất cả các nội dung được khảo sát khi so sánh trước và sau can thiệp. Hiệu quả can thiệp ở tất cả các nội dung khảo sát đều đạt trên 100%, dao động từ 119,3% đến 274,2%. Cần tăng cường vai trò của hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ nâng cao kiến thức của người dân trong cộng đồng về bệnh VGB và các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Cường, N. Đức ., Túc, V. P. ., Dương, T. N. ., & Tiệp, Đỗ Q. . (2023). Hiệu quả can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe dự phòng lây nhiễm vi rút viêm gan B tại tỉnh Quảng Bình. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 138–147. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/950

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>