Muỗi Aedes aegypti và Aedes albopcitus - véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại các điểm công cộng của Hà Nội năm 2020

Các tác giả

  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Trọng Dược Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/618

Từ khóa:

Aedes, điểm công cộng, véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện tại một số điểm công cộng của Hà Nội nhằm xác định ổ bọ gậy nguồn và mật độ muỗi Aedes. Cả hai loài Ae. aegypti và Ae. albopictus và nhiều chủng loại dụng cụ chứa nước khác nhau đã được tìm thấy. Mật độ muỗi Ae. aegypti ghi nhận cao nhất tại đình chùa và chợ, trung bình lần lượt là 7 và 4 con một điểm, bên cạnh đó mật độ muỗi Ae. albopictus rất cao ở khu vực công viên 34,3 con/điểm. Tại đình (chùa) bọ gậy Ae. aegypti tập trung chủ yếu ở chum vại (45,7%) và bể cảnh (25,5%), còn Ae. albopictus tập trung chủ yếu ở phế thải (59,9%) và chum vại (28,2%). Tại trường học tỷ lệ bọ gậy Ae. aegypti tập trung chủ yếu ở xô, chậu (31,9%), phế thải (29,9%) và cây phát lộc (17,0%). Tại công viên, chủ yếu ghi nhận bọ gậy Ae. albopictus ở phế thải (92,5%). Tại chợ, số lượng bọ gậy ghi nhận nhiều Ae. aegypti hơn Ae. albopictus với tỷ lệ tập trung cao nhất ở phế thải (49,3% với Ae. aegypti và 100% với Ae. albopictus). Đây là một cảnh báo nguy cơ muỗi Aedes truyền bệnh và việc kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền, người dân trong xử lý các ổ bọ gậy nơi công cộng là rất cần cần thiết.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Dương, T. N. ., Dược, V. T. ., & Nam, V. S. . (2022). Muỗi Aedes aegypti và Aedes albopcitus - véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại các điểm công cộng của Hà Nội năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 135–141. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/618

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>