Quy trình xét duyệt

Mỗi bản thảo dạng Tổng quan (Review) hoặc công trình nghiên cứu gốc (Original paper) sẽ được bình duyệt độc lập (Phản biện kín 2 chiều) bởi ít nhất 2 chuyên gia. Từ ý kiến nhận xét của các chuyên gia bình duyệt, Ban biên tập sẽ quyết định bài báo có được chấp nhận đăng hay không và trả lời tác giả trong thời gian 2 tháng kể từ khi nhận được bải gửi đối với bài đăng thông thường và trong thời gian tối thiểu 1 tháng đối với bài đăng đặc biệt và khẩn cấp.

Bản thảo có thể được gửi lại kèm Phiếu Trích lục để tác giả để chỉnh sửa, hoặc sẽ không được đăng nếu không có sự chấp thuận của các chuyên gia bình duyệt và Tổng Biên tập.

Bài trước khi gửi phản biện phải hoàn tất thủ tục: Bài tuân theo thể lệ gửi bài; đóng lệ phí đăng bài; nộp bản cam kết đăng bài theo mẫu có chữ ký tươi; cung cấp đầy đủ thông tin email của các đồng tác giả trong bài báo để tạp chí xác nhận thông tin đồng thuận gửi đăng bài báo.

Bài không được đăng sẽ không được trả lại kinh phí đã nộp.