Quy trình xét duyệt

Mỗi bản thảo dạng Tổng quan (Review) hoặc công trình nghiên cứu gốc (Original paper) sẽ được bình duyệt độc lập (Phản biện kín 2 chiều) bởi ít nhất 2 chuyên gia. Từ ý kiến nhận xét của các chuyên gia bình duyệt, Ban biên tập sẽ quyết định bài báo có được chấp nhận đăng hay không và trả lời tác giả trong thời gian 2 tháng kể từ khi nhận được bài gửi đăng theo đúng thể lệ và hoàn tất thủ tục gửi đăng đối với bài đăng thông thường và trong thời gian tối thiểu 1 tháng đối với bài đăng đặc biệt và khẩn cấp.

Bản thảo được gửi lại kèm theo phiếu Trích lục để tác giả chỉnh sửa theo các ý kiến nhận xét, thông tin về sự chấp thuận từ các chuyên gia bình duyệt và Tổng Biên tập.

Bản thảo sẽ được quét tỷ lệ trùng lặp ít nhất 2 lần trước khi gửi đi phản biện và trước khi xuất bản (Tỷ lệ trùng lặp được chấp thuận ≤ 25%).

     - Quét lần 1 (Trước khi gửi đi phản biện)

     - Quét lần 2 (Sau khi phản biện, tác chỉnh sửa được duyệt)

Tác giả sẽ chịu chi phí quét tỷ lệ trùng lặp theo số lần quét.

Bài trước khi gửi phản biện phải hoàn tất thủ tục: Bài tuân theo thể lệ gửi bài; đóng lệ phí đăng bài, đóng phí quét tỷ lệ trùng lặp; nộp bản cam kết đăng bài theo mẫu có chữ ký tươi; cung cấp đầy đủ thông tin email, số điện thoại của các đồng tác giả trong bài báo để tạp chí xác nhận thông tin đồng thuận gửi đăng bài báo.

Bài không được đăng sẽ không được trả lại kinh phí đã nộp.