Nộp lại bài sửa chữa

Sau khi quá trình phản biện hoàn tất, bạn sẽ được ban biên tập thông báo qua email về quyết định của họ. Sau khi nhận được email, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển của bạn.

Chọn Xem để vào xem quyết định chi tiết.

Ở đây, bạn có thể xem kết quả đánh giá các vòng [1], các thông báo quyết định của Ban biên tập và chi tiết nhận xét [2], các tập tin mà người phản biện gửi đính kèm (nếu có). Sau đó tác giả tải lên bản sửa và phản hồi chi tiết các câu hỏi của phản biện ở [4].

Sau khi đã thêm các bản sửa chữa như [1]. Bạn chọn [2] để thông báo đã hoàn thành gửi bản sửa.

Lưu ý chọn click vào ô để thêm người tham gia là các biên tập viên để họ được biết thông tin.

Một email đã được gửi đến ban biên tập. Bạn (và người biên tập) có thể thấy thông báo trong bảng Thảo luận.

Tại thời điểm này, tác giả cần đợi quyết định tiếp theo từ Ban biên tập cho bài báo của bạn.

Cứ như vậy cho đến khi bài báo được chấp nhận đăng và chuyển sang giai đoạn biên tập.