Hiệu quả can thiệp truyền thông - giáo dục sức khỏe tăng kiến thức về nhiễm vi rút viêm gan B trên người Khmer Nam Bộ tại tỉnh Trà Vinh

Các tác giả

  • Lê Thị Diễm Trinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trần Đại Quang Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Hà Nội
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Kim Duy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1351

Từ khóa:

Can thiệp, truyền thông, vi rút viêm gan B, Khmer

Tóm tắt

Các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe nhằm tăng cường kiến thức và cải thiện hành vi nguy cơ đã được chứng minh có hiệu quả đối với các bệnh lý truyền nhiễm, tuy nhiên, việc thực hiện áp dụng các mô hình vào can thiệp, cụ thể là mô hình niềm tin sức khỏe lại chưa được triển khai mạnh mẽ, nhất là đối với nhiễm vi rút viêm gan B. Nghiên cứu thực hiện can thiệp cộng đồng có nhóm đối chứng nhằm đánh giá hiệu quả của các hoạt động truyền thông trên 978 người Khmer Nam Bộ tại 2 huyện của tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu ghi nhận có sự cải thiện về kiến thức. Hiệu quả can thiệp mặc dù chưa cải thiện đáng kể về mặt kiến thức, cụ thể, can thiệp làm tăng 0,95 điểm kiến thức chung; tăng 0,46 điểm kiến thức về viêm gan B; tăng 0,30 điểm kiến thức về nguy cơ nhiễm viêm gan B và trình độ học vấn cũng là yếu tố giúp tăng hiệu quả can thiệp; tăng trung bình 0,19 điểm kiến thức về phòng ngừa nhiễm viêm gan B, tuy nhiên, đây cũng là những nền tảng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe cần được duy trì thực hiện trên toàn tỉnh Trà Vinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

20-12-2023

Cách trích dẫn

Trinh, L. T. D. ., Quang, T. Đại ., Tuấn, L. A. ., & Duy, V. K. . (2023). Hiệu quả can thiệp truyền thông - giáo dục sức khỏe tăng kiến thức về nhiễm vi rút viêm gan B trên người Khmer Nam Bộ tại tỉnh Trà Vinh. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(5), 85–94. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1351

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>