Liên hệ

Tạp chí Y học Dự phòng - Hội Y học Dự phòng Việt Nam
Địa chỉ: số 1 - phố Yersin, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3972 3938
Email: tapchiyhdp@vjpm.vn

Liên lạc chính

Tòa soạn Tạp chí Y học Dự phòng
Thư ký toà soạn
Điện thoại +84 24 3972 3938

Liên hệ hỗ trợ

Ms. Hoàng Vinh
Điện thoại 0333394053