Liên hệ

Tạp chí Y học Dự phòng - Hội Y học Dự phòng Việt Nam
Tổng biên tập: GS.TS Đặng Đức Anh
Địa chỉ: số 1 - phố Yersin, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.3972 3938 - Fax: 024. 3821 9 504 Email: tapchiyhdp@vjpm.vn

Liên lạc chính

Tạp chí Y học Dự phòng
Tạp chí Y học Dự phòng
Điện thoại 024-38723938

Liên hệ hỗ trợ

Nguyen Xuan Giao