Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản với tạp chí, hãy nhấp vào liên kết Đăng ký ở góc trên bên phải.

Thao tác này sẽ mở Mẫu đăng ký để bạn điền đầy đủ thông tin cần thiết.

Tất cả các trường có dấu hoa thị là bắt buộc. 

Bạn sẽ tự động được đăng ký với tư cách là Độc giả và Tác giả [1].

Biểu mẫu đăng ký yêu cầu bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật [2].

Bạn cũng sẽ được cung cấp tùy chọn nhận thông tin khi đăng ký  và đăng ký làm Phản biện [3].