Gửi bài báo mới

Sau khi đăng nhập tài khoản đã đăng ký, hệ thống sẽ tự động vào giao diện bảng các bài gửi. Để bắt đầu gửi mới bằng cách nhấp vào nút Bài gửi mới ở bên phải màn hình. Bạn sẽ được đưa đến Bước 1 của quy trình 5 bước để tải lên và mô tả nội dung bạn gửi.

Bước 1


Ở Bước 1, bạn sẽ cung cấp thông tin sơ bộ về nội dung bạn gửi.

Để bắt đầu, hãy chọn ngôn ngữ và chuyên mục thích hợp cho bài nộp của bạn (ví dụ: bài nghiên cứu gốc, bài tổng quan, v.v.). Nếu bạn không chắc phần nào phù hợp, hãy phỏng đoán chính xác nhất của bạn.

Đọc và đồng ý với các yêu cầu bằng cách đánh dấu vào từng ô, thêm thư ngỏ hoặc nhận xét bất kỳ cho Ban biên tập, đọc tuyên bố về quyền riêng tư của tạp chí, tải mẫu cam kết về và khai báo đầy đủ, sau đó nhấp vào nút Lưu lại và Tiếp tục để chuyển sang Bước 2.

Bước 2


Ở Bước 2 , một cửa sổ sẽ mở ra cho phép bạn thêm hoặc kéo thả (vào ô đỏ) các tệp tin bản thảo và scan bản mẫu cam kết hoặc các tập tin cần thiết cho quá trình bình duyệt của bài báo.

Sau đó bạn chọn loại tập tin. Điều này cho phép hệ thống phân biệt được đâu là nội dung của bản thảo, hình ảnh, v.v. Sau đó nhấp vào nút Lưu lại và Tiếp tục để chuyển sang Bước 3.

Bước 3


Ở Bước 3 , bạn sẽ được yêu cầu bổ sung thêm thông tin về bài nộp, bao gồm tiêu đề của bài nộp [1], phần tóm tắt [2] và những người tham gia [3].

Bạn có thể thêm nhiều đồng tác giả, bằng cách nhấp vào liên kết Thêm người tham gia [3]. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ mới với các trường để nhập thông tin của họ. Nhấn Lưu và đồng mới sẽ được thêm.

Bạn có thể thấy các trường bổ sung để hoàn thành, chẳng hạn như từ khóa.

Để nhập từ khóa, chỉ cần nhập từ hoặc cụm từ và nhấn phím Enter. Từ hoặc cụm từ sẽ được định dạng dưới dạng từ khóa.

Nhấp vào Lưu và Tiếp tục để sang Bước 4.

Bước 4


Ở Bước 4, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn nội dung gửi của mình.

Nhấp vào Hoàn thành gửi bài.

Một hộp xác nhận sẽ bật lên. Bấm Đồng ý để xác nhận muốn gửi bài đến tạp chí và chuyển sang Bước 5.

Bước 5


Việc gửi bài của bạn bây giờ đã hoàn tất! Ban biên tập đã được thông báo về bài nộp của bạn, đồng thời bạn cũng nhận được email thông báo của Tạp chí xác nhận đã nhận được bài báo của bạn. Tại thời điểm này, bạn có thể:

  • Xem lại bài gửi này
  • Tạo một bài gửi mới
  • Quay lại Bảng điều khiển của bạn

Bảng điều khiển


Và đây là bài gửi của bạn trong Bảng điều khiển của bạn. Bạn có thể thấy rằng nó hiện đang trong giai đoạn Bài gửi.

Sau đó, bài gửi sẽ được Ban biên tập xem xét. Chọn Xem để xem thông tin chi tiết bài báo đang ở giai đoạn nào và các vấn đề thảo luận mà Ban biên tập yêu cầu thêm.