Ban biên tập

Tổng Biên tập: 
Đặng Đức Anh – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trần Hiển – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

BAN BIÊN TẬP

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Phùng Đắc Cam
Trường Đại học Thành Đông

Nguyễn Anh Dũng
Hội Y học dự phòng Việt Nam

Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Trần Như Dương
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Nguyễn Khắc Hải
Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường

Hoàng Thị Thu Hà
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Nguyễn Lê Khánh Hằng
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Phan Thị Thu Hương
Cục phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế

Nguyễn Thị Liên Hương
Bộ Y tế

Trương Thị Tuyết Mai
Viện Dinh dưỡng quốc gia

Phạm Quang Thái
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Lê Anh Tuấn
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Vũ Sinh Nam
Hội Y học dự phòng Việt Nam

BAN THƯ KÝ

Thư ký khoa học
Vũ Hải Hà 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Thư ký toà soạn
Đỗ Thị Thắm
Hội Y học dự phòng Việt Nam

Chủ tịch: Nguyễn Trần Hiển
Thư ký:
Tống Thị Hà

Các ủy viên:
Viên Chinh Chiến
Đỗ Văn Dũng
Trương Việt Dũng
Phan Hướng Dương
Trần Thanh Dương
Đặng Tuấn Đạt
Đỗ Tuấn Đạt
Doãn Ngọc Hải
Đỗ Thái Hùng
Đoàn Huy Hậu
Hoàng Đức Hạnh
Nguyễn Đăng Hiền
Trần Quang Huy
Lê Thị Hương
Lê Minh Giang
Phạm Minh Khuê
Phan Trọng Lân
Lê Thị Quỳnh Mai
Nguyễn Huy Nga
Ngô Văn Toàn
Lê Danh Tuyên
Nguyễn Vũ Trung
Nguyễn Thu Vân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ QUA CÁC THỜI KỲ

2007-nay:
...
...
...
...
...

Tổng Biên tập: GS.TS Đặng Đức Anh
Phó Tổng Biên tập:
GS.TS Nguyễn Trần Hiển (2019-nay)
PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (2014-Tháng 10/2022)
GS.TS Phạm Ngọc Đính (2013-2015)
TS. Trần Quang Huy (2016-2019)

2004-2007:

Tổng Biên tập: GS.TS Lê Ngọc Bảo

1991-2004:
...
...

Tổng Biên tập: 
GS.TSKH Đặng Đức Trạch
GS.TS Lê Ngọc Bảo