Ban biên tập

 

Tổng Biên tập:
Đặng Đức Anh – Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Trần Hiển– Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
Nguyễn Anh Tuấn– Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương
 
BAN BIÊN TẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN
Nguyễn Thị Lan Anh
Phùng Đắc Cam
Nguyễn Anh Dũng
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Trần Như Dương
Nguyễn Thị Thuỳ Dương
Hoàng Thị Thu Hà
Phan Thị Thu Hương
Nguyễn Thị Liên Hương
Nguyễn Thị Phương Liên
Trương Thị Tuyết Mai
Vũ Sinh Nam
Phan Thị Ngà
Nguyễn Thị Thi Thơ
 
BAN THƯ KÝ
Thư ký khoa học
Trần Văn Đình
Vũ Hải Hà
Phạm Quang Thái
Lê Anh Tuấn
Thư ký toà soạn
Đỗ Thị Thắm
Cán bộ tòa soạn
Hoàng Vinh
....
....
....
....
.....
Chủ tịch: Nguyễn Trần Hiển
Thư ký:
Nguyễn Thị Lan Anh
Trần Quang Huy
Các ủy viên:
Nguyễn Nhật Cảm
Đỗ Văn Dũng
Trương Việt Dũng
Phan Hướng Dương
Trần Thanh Dương
Đặng Tuấn Đạt
Đỗ Tuấn Đạt
Lê Minh Giang
Doãn Ngọc Hải
Hoàng Đức Hạnh
Đoàn Huy Hậu
Lê Thị Hợp
Đỗ Thái Hùng
Nguyễn Đăng Hiền
Lê Thị Hương
Phạm Minh Khuê
Phan Trọng Lân
Lê Thị Quỳnh Mai
Viên Quang Mai
Nguyễn Huy Nga
Trần Văn Thuấn
Nguyễn Thị Kim Tiến
Ngô Văn Toàn
Lê Danh Tuyên
Nguyễn Thu Vân

 
LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ QUA CÁC THỜI KỲ

2007-nay:
...
...
...
...
...

Tổng Biên tập: GS.TS Đặng Đức Anh
Phó Tổng Biên tập:
GS.TS Nguyễn Trần Hiển (2019-nay)
PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn (2014-nay)
GS.TS Phạm Ngọc Đính (2013-2015)
TS. Trần Quang Huy (2016-2019)
 
2004-2007: Tổng Biên tập: GS.TS Lê Ngọc Bảo
1991-2004:
...
...
Tổng Biên tập:
GS.TSKH Đặng Đức Trạch
GS.TS Lê Ngọc Bảo