Giám sát liệt mềm cấp/bại liệt ở Việt Nam, giai đoạn 2015 - 2019

Các tác giả

 • Nguyễn Thị Thu Hương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Thị Nguyễn Hòa Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đào Thị Hải Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Hoàng Thị Hải Hằng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Thị Huyền Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Thanh Thảo Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngô Thị Tú Thủy Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
 • Vũ Hồng Sơn Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh, Nghệ An
 • Nguyễn Văn Dũng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/100

Từ khóa:

Bại liệt, liệt mềm cấp, giám sát liệt mềm cấp, OPV, Việt Nam

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả hoạt động và kết quả của hệ thống giám sát liệt mềm cấp/bại liệt (LMC/BL) tại Việt Nam trong giai đoạn 2015 - 2019. Đối tượng là trẻ dưới 15 tuổi trên toàn quốc bị LMC được ghi nhận trên phần mềm giám sát của Ban giám sát BL Quốc gia. Kết quả cho thấy tỷ lệ phát hiện LMC/100.000 dân và tỷ lệ LMC lấy đủ 2 mẫu phân đúng quy định vượt yêu cầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong cả giai đoạn 2015 - 2019. LMC chủ yếu được phát hiện ở trẻ < 5 tuổi (81,2%). Tỷ lệ LMC ở nam (58,9%) cao hơn ở nữ (41,1%). Hơn 90% các trường hợp LMC uống ít nhất 3 liều vắc xin bại liệt dạng uống (OPV). Không phân lập được trường hợp vi rút bại liệt hoang dại trong mẫu phân của các trường hợp LMC, 12% dương tính với các vi rút đường ruột khác. Việt Nam vẫn duy trì hệ thống giám sát LMC/BL đạt chất lượng cao trong giai đoạn 2015 - 2019. Hệ thống này cần tiếp tục đảm bảo chất lượng giám sát, tìm kiếm tích cực các trường hợp LMC, không bỏ sót trường hợp bệnh, đồng thời tăng cường công tác tiêm chủng để bảo vệ thành quả thanh toán bệnh BL trong các giai đoạn tiếp theo.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Hương, N. T. T. ., Thái, P. Q. ., Hòa, T. T. N. ., Anh, Đào T. H. ., Hằng, H. T. H. ., Huyền, N. T., Thảo, N. T. T. ., Thủy, N. T. T. ., Sơn, V. H. ., Dũng, N. V. ., & Dương, T. N. . (2021). Giám sát liệt mềm cấp/bại liệt ở Việt Nam, giai đoạn 2015 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 95–105. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/100

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>