Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021

Các tác giả

  • Nguyễn Văn Dũng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Văn Khang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thị Lan Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hải Đăng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Quang Trí Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Hương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội; Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/470

Từ khóa:

Dây chuyền lạnh, tiêm chủng mở rộng, khu vực miền Bắc, thực hành tốt bảo quản kho

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm mô tả thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tuyến tỉnh tại 28 tỉnh/thành phố khu vực miền Bắc từ tháng 10/2020 – 11/2021. Kết quả cho thấy 82,1% các đơn vị bảo quản vắc xin bằng tủ lạnh, còn lại (17,9%) bảo quản bằng buồng lạnh. Tất cả các đơn vị có đủ dung tích dây chuyền lạnh bảo quản vắc xin, đã phê duyệt định mức dây chuyền lạnh và có kinh phí duy trì hoạt động thực hành tốt bảo quản vắc xin. Cán bộ tham gia điều phối, bảo quản, quản lý vắc xin có kiến thức, thực hành và được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ theo đúng quy định. Tuy nhiên, có tới 25% nhà kho chưa được thiết kế, trang bị biển hiệu, thiết bị theo dõi nhiệt độ, bảo quản vắc xin đúng và nhiều đơn vị chưa có kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng nhà kho, trang thiết bị. Các đơn vị cần có kế hoạch tập huấn, cập nhật kiến thức cho cán bộ quản lý, bảo quản vắc xin đồng thời kiện toàn công tác lưu trữ hồ sơ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

21-12-2021

Cách trích dẫn

Dũng, N. V. ., Khang, P. V. ., Anh, T. T. L. ., Hồng, D. T. ., Đăng, L. H. ., Trí, T. Q. ., Hương, N. T. T. ., Dương, T. N. ., & Thái, P. Q. . (2021). Thực trạng hệ thống dây chuyền lạnh và một số yếu tố liên quan tới duy trì bền vững thực hành tốt bảo quản vắc xin tại tuyến tỉnh khu vực miền Bắc Việt Nam năm 2020-2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9), 24–29. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/470

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>