Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết dengue tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1998 - 2020

Các tác giả

  • Trần Như Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Trọng Dược Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Tuấn Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Mai Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/604

Từ khóa:

Sốt xuất huyết dengue, Đặc điểm dịch tễ học, miền Bắc Việt Nam

Tóm tắt

Giám sát bệnh sốt xuất huyết dengue (SXHD) là một công việc thường xuyên rất quan trọng trong dịch tễ học nhằm đánh giá tình hình bệnh dịch cũng như giúp các nhà chuyên môn đưa ra các chiến lược phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả. Sử dụng phương pháp nghiên cứu dịch tễ học mô tả, hồi cứu số liệu của hệ thống giám sát thường xuyên tại miền Bắc, Việt Nam giai đoạn 1998 - 2020 nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết dengue. Kết quả cho thấy SXHD là bệnh truyền nhiễm lưu hành tại miền Bắc, Việt Nam. Trong giai đoạn từ 1998 - 2020 tại miền Bắc Việt Nam, trung bình mỗi năm ghi nhận 8.683 trường hợp mắc, trong đó chỉ có từ 1 - 2 trường hợp tử vong. Năm 2017 có số mắc cao nhất trong lịch sử ghi nhận của hệ thống giám sát với 55.531 trường hợp mắc, 7 trường hợp tử vong. Số mắc và tử vong do SXHD chủ yếu tại khu vực Đồng bằng sông Hồng (chiếm 72,6% ca mắc toàn khu vực). Lứa tuổi mắc nhiều nhất là người trưởng thành > 15 tuổi. Số ca mắc SXHD đang gia tăng theo từng năm và có chu kỳ khoảng 10 năm lại có một năm ghi nhận số mắc tăng cao. Số ca mắc SXHD gia tăng vào các tháng 6 đến tháng 11 tuy nhiên vẫn xuất hiện rải rác tại tất cả các tháng trong năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Dương, T. N. ., Dược, V. T. ., Anh, P. T. ., Anh, N. T. M. ., & Nam, V. S. . (2022). Đặc điểm dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết dengue tại miền Bắc Việt Nam từ năm 1998 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 16–24. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/604

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 > >>