Đặc điểm chức năng gan, thận của bệnh nhân viêm gan B mạn tính điều trị bởi liệu pháp tương tự nucleotide tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/537

Từ khóa:

Viêm gan B mạn tính, tương tự nucleotide, chức năng gan, chức năng thận

Tóm tắt

Nhiễm vi rút viêm gan B mạn là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trên toàn cầu. Theo dõi chức năng gan thận đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình điều trị viêm gan B mạn tính bởi liệu pháp tương tự nucleotide trong điều trị kháng vi rút viêm gan B.  Nghiên cứu nhằm mô tả chức năng gan, thận của bệnh nhân viêm gan B mạn tính được điều trị bởi liệu pháp tương tự nucleotide tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2020. Chúng tôi đã tiến hành hồi cứu 2026 bệnh án điện tử của bệnh nhân được chẩn đoán viêm gan B mạn tính được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng . Nghiên cứu cho thấy 90,4% bệnh nhân trong nghiên cứu có chỉ số “fibrosis index based on four factors” (FIB_4) < 1,6 sau 12 tuần điều trị bởi liệu pháp tương tự nucleotide. Nghiên cứu của chúng tôi thấy 46,7% bệnh nhân có eGFR > 90 ml/phút. Tiếp theo đó 45,2% bệnh nhân có eGFR nằm trong khoảng 60 - 89 (ml/phút). Kết quả nghiên cứu đã cho thấy sau 12 tuần điều trị bởi liệu pháp tương tự nucleotide chức năng gan và thận của bệnh nhân viêm gan B của đa số bệnh nhân bình thường. Kết quả này góp phần hỗ trợ bác sĩ lâm sàng trong quá trình theo dõi điều trị cho bệnh nhân viêm gan B nhằm cải thiện hiệu quả điều trị.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Hùng, N. Q. ., & Phương, N. T. T. . (2022). Đặc điểm chức năng gan, thận của bệnh nhân viêm gan B mạn tính điều trị bởi liệu pháp tương tự nucleotide tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 98–103. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/537

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>