Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh một trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lê Trần Tuấn Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Đức Dương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Giang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/50

Từ khóa:

Thừa cân, béo phì, học sinh, trung học phổ thông, Hải phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 1,368 học sinh học trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận Hải An, thành phố Hải Phòng nhằm mô tả thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan năm 2019 - 2020. Học sinh được đo cân nặng, chiều cao bằng phương pháp nhân trắc và thu thập thông tin qua bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì ở học sinh là 17,3%, nam (25,2%) cao hơn nữ (11,1%); tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm là 3,6%. Có mối liên quan giữa thừa cân béo phì với các yếu tố như: Học sinh nam (OR=2,86; p<0,01), có thói quen ăn đêm (OR=1,36; p<0,05), không hoạt động thể lực hằng ngày (OR=2,04; p<0,05), là con một trong gia đình (OR=1,50; p<0,05), có bố/mẹ thừa cân, béo phì (OR=2,45; p<0,001). Cần giảm tỷ lệ thừa cân, béo phì và thay đổi lối sống ở học sinh cần được quan tâm và được quản lý.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Thắm, N. T. ., Anh, L. T. T., Dương, N. Đức ., Giang, H. T., & Hùng, N. Q. . (2021). Thực trạng thừa cân, béo phì và một số yếu tố liên quan ở học sinh một trường Trung học phổ thông tại Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 148–154. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/50

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>