Phân tích chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi và yếu tố ảnh hưởng ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2019

Các tác giả

  • Đỗ Thị Bích Diệp Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Văn Trường Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Trương Đình Phong Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Bùi Thị Ánh Tuyết Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/353

Từ khóa:

Chi phí điều trị, viêm phổi, trẻ em

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu mô tả cắt ngang bảng kê chi phí điều trị của 768 bệnh nhân điều trị nội trú viêm phổi tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng có thời gian ra viện từ 1/10/2017 đến ngày 30/09/2019 với hai mục tiêu là phân tích chi phí trực tiếp trong điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2019 và phân tích các yếu tố ảnh hưởng. Kết quả cho thấy chi phí trực tiếp điều trị trung bình cho mỗi đợt điều trị viêm phổi năm 2019 là 4,939,935VNĐ, năm 2018 là 3,596,807VNĐ. Năm 2019, bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả trung bình 2,466,829VNĐ/ người bệnh chiếm 50,0% tổng chi phí trực tiếp điều trị. Cả hai năm chi phí giường bệnh chiếm tỷ trọng cao nhất, đứng thứ 2 là thuốc điều trị. Kháng sinh là nhóm thuốc có chi phí cao nhất chiếm 69,6% chi phí thuốc năm 2018 và 68,6% chi phí thuốc năm 2019. Chi phí điều trị trực tiếp (CPTTĐT) = -1,925,923 - 244,885*(giới tính) + 1,480,256*(mức độ bệnh) + 1,538,664*(bệnh mắc kèm) + 172,538*(số ngày điều trị) với R2 = 0,191.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Diệp, Đỗ T. B. ., Trường, P. V., Phương, N. T. T. ., Phong, T. Đình ., & Tuyết, B. T. Ánh . (2021). Phân tích chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi và yếu tố ảnh hưởng ở trẻ em tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 68–77. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/353

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả