Kết quả mô hình giảm thiểu nguy cơ sai sót trong kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thu Phương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hải Phòng
  • Nguyễn Thanh Hồi Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/66

Từ khóa:

Mô hình giảm thiểu nguy cơ sai sót, kê đơn thuốc ngoại trú, sai sót trong kê đơn

Tóm tắt

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích 1000 đơn thuốc ngoại trú được kê trong năm 2018 và năm 2019 nhằm mô tả kết quả mô hình giảm thiểu nguy cơ sai sót thuốc trong kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% số đơn thuốc được kê phù hợp với quy chế kê đơn. Tỷ lệ đơn thuốc sử dụng thuốc hô trợ, vitamin và khoáng chất giảm gần 50%. Tỷ lệ đơn thuốc thiếu hướng dẫn sử dụng giảm mạnh ở cách dùng, liều dùng. Tỷ lệ đơn thuốc bẻ, nghiền đối với thuốc không được bẻ, nghiền giảm gần như tuyệt đối. Tỷ lệ tương tác thuốc gặp phải giảm từ 29,8% còn 17,8%, trong đó tương tác mức độ chống chỉ định giảm từ 6,2% còn 0,4%. Tỷ lệ sai sót về thuốc và thời gian/ khoảng thời gian điều trị cũng giảm (sai thuốc: giảm 18,1%; sai thời gian/khoảng thời gian điều trị: giảm 25%). Nghiên cứu cho thấy các sai sót trong kê đơn ngoại trú có thể được hạn chế bởi mô hình giảm thiểu sai sót trong kê đơn ngoại trú bao gồm các can thiệp từ việc hô trợ của các dược sĩ lâm sàng cho đến áp dụng các cảnh báo và tiện ích khi kê đơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Phương, N. T. T. ., Khuê, P. M. ., Chính, N. Q. ., & Hồi, N. T. . (2021). Kết quả mô hình giảm thiểu nguy cơ sai sót trong kê đơn thuốc ngoại trú tại bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 312–318. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/66

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>