Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Hoàng Thị Hoa Lê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Vũ Thị Thơm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng
  • Nguyễn Khánh Hưng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/59

Từ khóa:

Sức khỏe sinh sản, vị thành niên, Hải Phòng

Tóm tắt

Sức khỏe sinh sản đang là một vấn đề sức khỏe của cộng đồng trên toàn thế giới, đặc biệt là sức khỏe sinh sản trên đối tượng vị thành niên. Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thái độ và hành vi về sức khỏe sinh sản trên 423 học sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú, Hải Phòng năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy kiến thức, thái độ và thực hành về sức khỏe sinh sản của học sinh còn thấp (53,2% có kiến thức đạt; 52,2% có thái độ đạt; 69,3% có thực hành đạt). Học sinh nữ có kiến thức cao hơn so với học sinh nam về kiến thức nhận biết dậy thì (95,3% và 85,2%), vệ sinh cơ quan sinh dục (80,5% và 69,7%), các biện pháp tránh thai (83,9% và 69,2%). 27,0% học sinh không đồng ý thủ dâm là có hại cho sức khỏe, và 74,7% học sinh cho rằng mong muốn quan hệ tình dục là bình thường kể cả khi chưa cưới. Như vậy, cần có kế hoạch truyền thông để nâng cao sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Lê, H. T. H. ., Thơm, V. T. ., Thắm, N. T. ., Hùng, N. Q. ., Hưng, N. K. ., & Đức, C. M. . (2021). Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về sức khoẻ sinh sản của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trân Phu, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 256–264. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/59

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.