Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2019

Các tác giả

  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Văn Chuyên Học Viện Quân Y, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Minh Ngọc Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/541

Từ khóa:

Bệnh dại, Yên Châu, năm 2019

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 375 người dân thuộc huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2019 bằng bộ câu hỏi nhằm mục tiêu mô tả kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân. Kết quả cho thấy các hộ gia đình có hình thức chăn nuôi chó chủ yếu là thả rông 62,4%, và có 51,7% hộ gia đình có tiêm phòng vắc xin dại cho chó. Trong 12 tháng qua, tỷ lệ người dân/người thân bị chó cắn/cào chiếm 19,2% (72/375). Trong đó hành động của người dân sau khi bị chó cắn/cào chiếm tỷ lệ cao nhất là đi khám tại cơ cở y tế chiếm 40,2%, tiếp theo là tiêm VX phòng dại 34,7% và mặc kệ không làm gì chiếm 27,7%. Người dân có kiến thức, thực hành chung về phòng chống bệnh dại đạt chiếm 72,5% và 54,9%. Từ kết quả nghiên cứu trên, địa phương cần có những biện pháp truyền thông giáo dục sức khỏe tích cực hơn với hình thức truyền tải cần phù hợp với người dân (đa số người dân là dân tộc và có trình độ học vấn dưới trung học phổ thông chiếm tỷ lệ cao), tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho chó.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Thuận, H. T. ., Chuyên, N. V. ., Ngọc, N. T. M. ., & Hùng, N. Q. . (2022). Kiến thức và thực hành về phòng chống bệnh dại của người dân tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 130–138. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/541

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>