Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh năm 2021

Các tác giả

  • Lê Thị Diễm Trinh Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Trọng Lân Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Hà Nội
  • Trần Đại Quang Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
  • Nguyễn Thúy Quỳnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hồng Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lại Thị Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1155

Từ khóa:

Viêm gan B, yếu tố liên quan, Khmer Nam Bộ, Trà Vinh

Tóm tắt

Nhiễm vi rút viêm gan B là một trong những nguyên nhân nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và các yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 2372 đối tượng từ 18 đến 60 tuổi trên 30 xã được chọn dựa trên phương pháp lấy mẫu cụm nhiều bậc tại tỉnh Trà Vinh. Người đủ tiêu chuẩn tham gia được lấy mẫu máu xét nghiệm HBsAg bằng test nhanh và phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi. Tỷ lệ đối tượng nghiên cứu hiện nhiễm vi rút viêm gan B là 9,8%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa tình trạng đang nhiễm vi rút viêm gan B với giới tính, độ tuổi, thực hành về phòng ngừa lây nhiễm trong sinh hoạt; thực hành về phòng ngừa lây nhiễm vi rút viêm gan B qua hoạt động làm đẹp; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Trinh, L. T. D. ., Tuấn, L. A. ., Lân, P. T. ., Quang, T. Đại ., Bình, N. T. ., Quỳnh, N. T. ., Nga, . L. H. ., & Minh, L. T. . (2023). Tỷ lệ nhiễm vi rút viêm gan B và một số yếu tố liên quan ở đồng bào Khmer Nam Bộ tỉnh Trà Vinh năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 88–97. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1155

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.