Thực trạng sốt xuất huyết dengue ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 20 năm, 2000 - 2019

Các tác giả

 • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Xuân Hiếu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Đình Lượng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Trịnh Công Thức Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Hồ Quang Hà Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Huỳnh Văn Dõng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
 • Nguyễn Hữu Tài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
 • Trần Đại Quang Bộ Y tế, Hà Nội
 • Trần Công Đại Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Hà Nội
 • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/608

Từ khóa:

Thực trạng, sốt xuất huyết dengue, Khánh Hòa

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang nhằm mô tả thực trạng sốt xuất huyết dengue (SXHD) tại Khánh Hòa trong 20 năm (tháng 1/2000 – tháng 12/2019). Kết quả cho thấy SXHD tại Khánh Hòa là bệnh lưu hành, có xu hướng tăng cao. Khánh Hòa là một trong 10 tỉnh có tỷ lệ mắc/100.000 dân cao nhất cả nước. Tỷ lệ tử vong có xu hướng giảm rõ rệt, từ 0,13% năm 2000 xuống còn 0,02% năm 2019. Ca bệnh hàng năm thường tăng cao trong tháng 7, tháng 11 - 12 và kéo dài tới tháng 1 của năm kế tiếp. Số mắc ghi nhận ở 8/9 huyện thị, tập trung chủ yếu ở khu vực đông dân cư và đô thị hóa nhanh. Ghi nhận 2 thể bệnh, trong đó SXHD nặng chiếm tỷ lệ thấp dưới 1% hàng năm. Nhóm tuổi > 15 chiếm trung bình khoảng 55%. Ghi nhận 4 týp vi rút dengue lưu hành thời kỳ 2012 - 2016, không phát hiện D3 kể từ 2017 cho đến nay. Aedes aegypti là véc tơ chính truyền bệnh, chỉ số Breteau và chỉ số mật độ muỗi tăng cao từ tháng 5 đến tháng 12 hàng năm. Các chỉ số véc tơ tăng cao nhất trước đỉnh dịch khoảng 1 tháng. Cần tăng cường công tác giám sát ca bệnh, véc tơ, vi rút tại cộng đồng để chủ động dự báo và đáp ứng dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Đông, N. T. ., Hiếu, N. X. ., Lượng, N. Đình ., Thức, T. C. ., Hà, H. Q. ., Huy, L. X. ., Hùng, Đỗ T. ., Dõng, H. V. ., Tài, N. H. ., Quang, T. Đại ., Đại, T. C. ., Hà, V. H. ., & Nam, V. S. . (2022). Thực trạng sốt xuất huyết dengue ở tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 20 năm, 2000 - 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 53–63. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/608

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.