Thực trạng tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2019

Các tác giả

  • Vũ Hải Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Ngô Thị Thanh Vân Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Minh Sơn Trường Đại học Y Hà Nội
  • Vũ Đình Thiểm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/399

Từ khóa:

Vắc xin viêm gan B liều sơ sinh, tiêm chủng, Việt Nam

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện tại 63/63 tỉnh/thành phố ở Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2019 nhằm mô tả thực trạng tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại Việt Nam. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B (VGB) liều sơ sinh ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2019 là 70,5%, trong đó tỷ lệ tiêm vắc xin VGB liều sơ sinh trước 24 giờ và sau sinh 24 giờ lần lượt là 63,2% và 7,3%. Có sự khác biệt giữa các vùng kinh tế - xã hội (p < 0,01). Tỷ lệ tiêm vắc xin VGB liều sơ sinh cao nhất là 78,0% ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thấp nhất là 55,5% ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỷ lệ tiêm vắc xin VGB liều sơ sinh ở Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2019 còn thấp, có sự thay đổi không đồng đều giữa các năm và các vùng kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Cần tăng cường tỷ lệ tiêm vắc xin VGB liều sơ sinh, đặc biệt là tiêm trong vòng 24 giờ sau sinh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

31-08-2021

Cách trích dẫn

Hà, V. H. ., Vân, N. T. T. ., Thái, P. Q. ., Sơn, N. M. ., & Thiểm, V. Đình . (2021). Thực trạng tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh tại Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(7), 55–61. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/399

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>