Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin của trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội năm 2019

Các tác giả

  • Trần Thị Thúy Hà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Lê Hải Đăng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đào Hữu Thân Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Ngô Khánh Hoàng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Hoàng Thị Kim Oanh Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Lê Thị Thảo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Trần Thị Minh Huế Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội; Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/156

Từ khóa:

Tỷ lệ đầy đủ, đúng lịch, vắc xin, Thanh Trì, Hà Nội

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện tại huyện Thanh Trì, Hà Nội với muc tiêu xác định tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch 8 loại vắc xin của trẻ em dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan năm 2019. Kết quả cho thấy tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Thanh Trì năm 2019 là 93,33%, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch chỉ đạt 30,48%. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của vắc xin phòng bệnh lao cao nhất là 88,09%, tỷ lệ phòng sởi đạt 78,57%, tỷ lệ phòng bạch hầu - ho gà - uốn ván - Hib đạt 70,95%, thấp nhất là hai loại vắc xin viêm gan B (55,71%) và bại liệt (60,48%). Đối với những trẻ có loại hình tiêm chủng bằng cả hai hình thức miễn phí và dịch vu có khả năng tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cao hơn 2,9 lần các đối tượng tiêm chủng bằng hình thức tiêm chủng hoàn toàn miễn phí, và các trẻ đã từng nằm viện có khả năng không tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch cao hơn 2,5 lần so với những trẻ chưa nằm viện lần nào. Cần tăng cường tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch để phòng bệnh tốt hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Hà, T. T. T. ., Đăng, L. H., Thân, Đào H. ., Hoàng, N. K. ., Oanh, H. T. K. ., Thảo, L. T. ., Huế, T. T. M. ., & Thái, P. Q. . (2021). Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch các vắc xin của trẻ em dưới 1 tuổi tại huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(7), 59–66. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/156

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>