Đặc điểm dịch tễ học bệnh bạch hầu khu vực Tây Nguyên năm 2020 và một số yếu tố liên quan

Các tác giả

  • Đỗ Xuân Tuyên Bộ Y tế, Hà Nội
  • Lý Thị Thuỳ Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Phạm Quang Thái Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thị Hoàng Oanh Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1398

Từ khóa:

Bệnh bạch hầu, Tây Nguyên, tỷ lệ tiêm chủng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang về đặc điểm dịch tễ bệnh bạch hầu tại 4 tỉnh khu vực Tây Nguyên năm 2020 và một số yếu tố liên quan thực hiện với 191 trường hợp bạch hầu xác định phòng thí nghiệm. Kết quả, 116 trường hợp (60,7%) xuất hiện trong cuối tháng 6 đầu tháng 7, các trường hợp còn lại rải rác cho đến tháng 11 năm 2020. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam và nữ khác nhau từng tỉnh nhưng tương đương trên quy mô khu vực. 93,7% trường hợp gặp ở người dân tộc thiểu số. Độ tuổi trên 18 tuổi chiếm 37,1%; 15,6% ở 15 - 18 tuổi; 34,7% ở 8 - 14 tuổi và 12,6% ở trẻ 0 - 7 tuổi. Triệu chứng thường gặp là đau họng (94,9%), giả mạc (88,2%), sốt (88,2%). Tỉ lệ biến chứng 4,2%; tỉ lệ tử vong 2,6%. Không tiêm hoặc tiêm không đầy đủ vắc xin khả năng mắc bệnh có triệu chứng cao gấp 2,3 lần nếu được tiêm vắc xin đầy đủ (p < 0,05). Chỉ 21,6% có tiền sử rõ ràng tiếp xúc với trường hợp bạch hầu dương tính; 92,8% trường hợp không có tiền sử ra xa khỏi địa bàn sinh sống. Dịch bạch hầu có thể do thiếu hụt miễn dịch ở một số cộng đồng dân cư nhất định trong một thời gian dài. Việc bổ sung sớm nhất có thể vắc xin cho vùng nguy cơ và giám sát tích cực trường hợp bạch hầu là rất cần thiết để khống chế dịch tại Tây Nguyên.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-01-2024

Cách trích dẫn

Tuyên, Đỗ X. ., Trang, L. T. T. ., Thái, P. Q. ., Oanh, T. T. H. ., & Chiến, V. C. . (2024). Đặc điểm dịch tễ học bệnh bạch hầu khu vực Tây Nguyên năm 2020 và một số yếu tố liên quan. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(6 Phụ bản), 23–34. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1398

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.