Thực trạng tồn lưu kháng thể kháng độc tố bạch hầu ở người dân từ 5 - 40 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa và giải pháp phòng, chống dịch

Các tác giả

 • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Đào Thế Anh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Đinh Thanh Hằng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Hoàng Thiệu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Hoàng Tiến Thanh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Đình Lượng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Nguyễn Kỳ Nhật Minh Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
 • Tôn Thất Toàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa
 • Lê Hồng Quân Sở Y tế Khánh Hoà
 • Lay Myint Yoshida Đại học Nagasaki, Nhật Bản

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/939

Từ khóa:

Kháng thể, bạch hầu, giải pháp, Khánh Hoà

Tóm tắt

Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm gây dịch và có thể gây tử vong bởi độc tố vi khuẩn. Trong những năm gần đây dịch bạch hầu đã xuất hiện ở một số tỉnh tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Nghiên cứu này nhằm mô tả thực trạng tồn lưu kháng thể kháng độc tố bạch hầu ở người dân từ 5 - 40 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp dự phòng dịch bệnh. Nghiên cứu trên 1.195 người ở 08 huyện/thị từ tháng 09/2021 đến tháng 02/2023. Thu thập mẫu huyết thanh để xác định nồng độ kháng thể (NĐKT) kháng bạch hầu bằng kỹ thuật ELISA. Kết quả cho thấy tỷ lệ đối tượng có NĐKT kháng độc tố bạch hầu ở mức đầy đủ hoặc lâu dài khá thấp (26,69%). Nhóm tuổi 5 - 10 có NĐKT trung bình cao nhất - ở mức bảo vệ đầy đủ 0,14IU/ml (trừ nhóm 5 - 10 tuổi tại huyện Khánh Sơn). NĐKT trung bình giảm xuống mức bảo vệ một phần (< 0,1IU/ml) ở hầu hết các nhóm tuổi > 10 ở tất cả các địa bàn nghiên cứu. Cần tổ chức chiến dịch tiêm chủng bổ sung cho nhóm tuổi và địa bàn nguy cơ; duy trì tỷ lệ cao tiêm chủng thường xuyên theo lịch của tiêm chủng mở rộng Quốc gia, tiêm nhắc lại cho nhóm tuổi trên 10 khi có nguy cơ bùng phát dịch, tăng cường truyền thông phòng bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Hùng, Đỗ T. ., Anh, Đào T. ., Hằng, Đinh T. ., Thiệu, L. H. ., Thanh, H. T. ., Huy, L. X. ., Lượng, N. Đình ., Minh, N. K. N. ., Toàn, T. T. ., Quân, L. H. ., & Yoshida, L. M. . (2023). Thực trạng tồn lưu kháng thể kháng độc tố bạch hầu ở người dân từ 5 - 40 tuổi tại tỉnh Khánh Hòa và giải pháp phòng, chống dịch. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 39–47. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/939

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>