Bệnh không lây nhiễm: Giới thiệu chung và cách tiếp cận y tế công cộng trong quản lý điều trị tại Việt Nam

Các tác giả

  • Lại Đức Trường Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Hà Nội
  • Trần Quốc Bảo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Hà Nội
  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Ngô Thị Hải Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Trịnh Thị Thu Hương Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/432

Từ khóa:

Bệnh không lây nhiễm, quản lý điều trị, mô hình bác sỹ gia đình, WHO

Tóm tắt

Bệnh không lây nhiễm (KLN) là nguyên nhân hàng đầu gây tàn tật và tử vong ở Việt Nam. Tuy nhiên, phòng chống bệnh KLN còn rất nhiều hạn chế nhất là các hoạt động tại cộng đồng do chưa có cách tiếp cận phù hợp. Nhằm góp phần nâng cao hiểu biết về bệnh KLN, đồng thời giúp đưa ra mô hình phù hợp trong QLĐT bệnh KLN tại cộng đồng tác giả đã thực hiện bài viết này. Thông tin được thu thập chủ yếu từ các tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các văn bản của Bộ Y tế và được tìm kiếm thông qua công cụ tìm kiếm của google. Các thông tin được phân tích và tổng hợp theo các mục theo như yêu của một bài tổng quan. Phần một của bài viết là giới thiệu chung về bệnh KLN, từ khái niệm, các bệnh chính, gánh nặng và nguyên nhân của bệnh. Phần này nhằm giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về bệnh KLN. Phần hai nói về các yêu cầu đối với QLĐT bệnh KLN và một số mô hình trong QLĐT bệnh KLN tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Trong đó tập trung vào giới thiệu cách tiếp cận y tế công cộng (YTCC) trong QLĐT bệnh KLN tại trạm y tế (TYT) của Việt Nam. Đây là cách tiếp cận mới với mục đích là nhanh chóng giảm khoảng trống điều trị cho người dân.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Trường, L. Đức ., Bảo, T. Q. ., Chiến, V. C. ., Vân, N. T. H. ., & Hương, T. T. T. . (2021). Bệnh không lây nhiễm: Giới thiệu chung và cách tiếp cận y tế công cộng trong quản lý điều trị tại Việt Nam. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 12–24. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/432

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>