Kết quả can thiệp theo nguyên lý y học gia đình đến hoạt động sàng lọc, quản lý điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường tại các trạm y tế xã, 2019 – 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thi Thơ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lại Đức Trường Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Hà Nội
  • Tạ Ngọc Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thanh Thủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Khiếu Trang Ly Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Văn Hiếu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tạ Minh Khuê Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phan Thành Huy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Hương Ly Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/433

Từ khóa:

Can thiệp, y học gia đình, sàng lọc, quản lý điều trị, trạm y tế xã

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu đánh giá kết quả can thiệp theo nguyên lý y học gia đình đến hoạt động sàng lọc/phát hiện, quản lý điều trị (QLĐT) tăng huyết áp (THA), đái tháo đường (ĐTĐ) tại toàn bộ 147 trạm y tế (TYT) xã của 7 huyện thuộc 7 tỉnh (Bắc Ninh, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Hà Nội, Nam Định và Ninh Bình) năm 2019 - 2020. Các can thiệp bao gồm hội thảo vận động chính sách, cải thiện sự sẵn có thuốc thiết yếu, tập huấn cho cán bộ y tế xã và y tế thôn/cộng tác viên y tế. Hiệu quả can thiệp được đánh giá trước, trong và sau can thiệp. Kết quả cho thấy các can thiệp đã mang lại những tác động tích cực đến đến hoạt động sàng lọc/phát hiện và QLĐT THA, ĐTĐ tại các TYT xã. Cụ thể, tỷ lệ TYT xã triển khai sàng lọc/phát hiện THA, ĐTĐ tăng từ 3,4% lên 90,5%. Tỷ lệ người ≥ 40 tuổi trên địa bàn được sàng lọc THA tăng từ 0% lên 60,6% và được sàng lọc ĐTĐ tăng từ 0 lên 34,8%. Tỷ lệ TYT xã triển khai QLĐT THA tăng từ 16,3% lên 97,2%. Tỷ lệ người bệnh THA được quản lý điều trị tại TYT tăng từ 0,7% lên 18,9% và tỷ lệ đạt mục tiêu điều trị tăng từ 48,7% lên 55,2%. Các can thiệp cũng đã bước đầu cải thiện hoạt động QLĐT ĐTĐ tại 2/7 huyện.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Thơ, N. T. T. ., Trường, L. Đức ., Hà, T. N. ., Thủy, N. T. T. ., Ly, K. T. ., Hiếu, L. V. ., Khuê, T. M. ., Huy, P. T. ., Ly, L. T. H. ., & Hồng, D. T. . (2021). Kết quả can thiệp theo nguyên lý y học gia đình đến hoạt động sàng lọc, quản lý điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường tại các trạm y tế xã, 2019 – 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 25–33. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/433

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

Các bài báo tương tự

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.