Hoạt động sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã phường trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả

 • Phùng Đức Nhật Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Xuân Thuỷ Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Thế giới (FHI 360), Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hoàng Thị Diễm Phương Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngô Thị Thuỳ Dung Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Hữu Hưng Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Võ Hồng Ngọc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phan Thanh Tâm Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quách Kim Ưng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phan Thị Mỹ Nhung Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Duyên Anh Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nguyễn Thị Thu Nam Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Thế giới (FHI 360), Hà Nội
 • Nguyễn Thanh Tuấn Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Thế giới (FHI 360), Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/434

Từ khóa:

Đái tháo đường, mô hình sàng lọc, nhân rộng, tăng huyết áp, trạm y tế

Tóm tắt

Nghiên cứu được tiến hành nhằm mô tả kết quả triển khai và nhân rộng, và bài học kinh nghiệm trong hoạt động sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh tăng huyết áp (THA) và đái tháo đường (ĐTĐ) tại trạm y tế xã, phường (TYT) của Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu phối hợp rà soát số liệu sẵn có của dự án và tiến hành 36 phỏng vấn sâu với đại diện Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới, cán bộ ngành y tế các tuyến, cộng tác viên và khách hàng của chương trình. Từ năm 2016 - 2020, chương trình được nhân rộng từ 5 TYT của 1 quận sang 294 TYT tại 23 quận huyện trên toàn thành phố, đã sàng lọc gần 100.000 người, và thu hút 11.170 người bệnh THA và ĐTĐ điều trị tại TYT. Yếu tố thúc đẩy hoạt động và nhân rộng là: 1) can thiệp phù hợp với chỉ đạo và chính sách y tế quốc gia, 2) mô hình được tích hợp tốt vào hệ thống y tế công, 3) can thiệp phù hợp với năng lực kỹ thuật của TYT, 4) nhân viên y tế và các nhà quản lý tự tin với các biện pháp can thiệp, và 5) khách hàng hài lòng với dịch vụ nhận được. Nghiên cứu cũng chỉ ra khó khăn liên quan tới nhân lực, tài chính/ bảo hiểm, và hệ thống thông tin y tế. Nghiên cứu cho thấy mô hình chăm sóc THA và ĐTĐ tại TYT là khả thi và có thể nhân rộng một cách hiệu quả.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-12-2021

Cách trích dẫn

Nhật, P. Đức ., Thuỷ, N. X. ., Phương, H. T. D. ., Dung, N. T. T. ., Hưng, N. H. ., Ngọc, V. H. ., Tâm, P. T. ., Ưng, Q. K. ., Nhung, P. T. M. ., Anh, N. T. D. ., Nam, N. T. T. ., & Tuấn, N. T. . (2021). Hoạt động sàng lọc, chẩn đoán và điều trị bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế xã phường trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh . Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(9 Phụ bản), 34–47. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/434