Thực trạng quản lý điều trị và kê đơn cho bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường tại tuyến xã của huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội năm 2022

Các tác giả

 • Trần Văn Đình Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thi Thơ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phan Thành Huy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Tạ Minh Khuê Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Văn Hiếu Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Tạ Ngọc Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thu Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đoàn Lê Tuấn Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Thị Hương Ly Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/943

Từ khóa:

Quản lý điều trị, tăng huyết áp, đái tháo đường, kê đơn phù hợp, Ba Vì

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu mô tả thực trạng quản lý điều trị và kê đơn cho bệnh nhân tăng huyết áp và đái tháo đường tại trạm y tế thuộc huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội năm 2022. Kết quả cho thấy tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường được phát hiện lần lượt là 33,2% và 34,1%. Tỷ lệ người bệnh tăng huyết áp được quản lý điều trị tại trạm y tế là 22,4%, người bệnh đái tháo đường là 21,9%. Số bệnh nhân được quản lý điều trị đạt mục tiêu điều trị là 51,6% ở bệnh nhân tăng huyết áp và 58,9% ở bệnh nhân đái tháo đường. Tỷ lệ bệnh án được kê đơn theo hướng dẫn tại trạm y tế trên 70%, cụ thể tỷ lệ kê đơn phù hợp ở bệnh án tăng huyết áp (79%) và tỷ lệ kê đơn phù hợp bệnh án đái tháo đường (73,4%). Trong thời gian tới, trung tâm y tế huyện Ba Vì cần có kế hoạch sàng lọc, phát hiện và quản lý điều trị người bệnh bị tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế xã về quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

16-05-2023

Cách trích dẫn

Đình, T. V. ., Thơ, N. T. T. ., Huy, P. T. ., Khuê, T. M. ., Hiếu, L. V. ., Hà, T. N. ., Hà, N. T. T. ., Thủy, N. T. T. ., Anh, Đoàn L. T. ., Ly, L. T. H. ., & Hồng, D. T. . (2023). Thực trạng quản lý điều trị và kê đơn cho bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường tại tuyến xã của huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1), 78–85. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/943

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>