Thực trạng quản lý bệnh đái tháo đường tại các trạm y tế xã tỉnh Trà Vinh năm 2022

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Hồng Tuyến Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
  • Dương Thị Hồng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thanh Bình Trường Đại học Trà Vinh
  • Huỳnh Quốc Sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1149

Từ khóa:

Quản lí bệnh đái tháo đường, trạm y tế xã, Trà Vinh

Tóm tắt

Quản lý và chăm sóc liên tục cho người bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) ở tuyến y tế cơ sở đóng vai trò quan trọng, mang tính lâu dài và hiệu quả về chi phí. Nghiên cứu mô tả cắt ngang này nhằm mô tả thực trạng quản lý bệnh ĐTĐ và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế xã (TYT) tỉnh Trà Vinh năm 2022. Kết quả tỷ lệ TYT xã có hoạt động quản lý bệnh ĐTĐ đạt theo yêu cầu của Quyết định số 3756/QĐ-BYT là 46% (46/100 TYT), số chỉ tiêu đạt trung bình là 9,2 trên 12 chỉ tiêu thấp nhất là 6 và cao nhất là 10; 100% TYT có triển khai dự phòng, quản lý điều trị bệnh ĐTĐ. TYT đảm bảo thuốc thiết yếu để quản lý người bệnh đạt 89%. Có hai yếu tố liên quan đến kết quả quản lý bệnh ĐTĐ đạt theo yêu cầu là cán bộ phụ trách quản lý chương trình được tập huấn thường xuyên và TYT có đủ hai loại thuốc điều trị ĐTĐ có cơ chế khác nhau. Công tác quản lý bệnh ĐTĐ tại các TYT trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đạt mức trung bình theo yêu cầu của Bộ Y tế. Cần đầu tư trang thiết bị, thuốc điều trị và thường xuyên tập huấn cán bộ để TYT thực hiện công tác quản lý bệnh ĐTĐ tại cộng đồng hiệu quả hơn.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Tuyến, N. T. H. ., Hồng, D. T. ., Bình, N. T. ., & Sĩ, H. Q. . (2023). Thực trạng quản lý bệnh đái tháo đường tại các trạm y tế xã tỉnh Trà Vinh năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 32–39. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1149

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>