Thực trạng kháng thể kháng SARS-CoV-2 và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng điều trị trong bệnh viện tại Đắk Lắk, 11/2021-3/2022

Các tác giả

  • Viên Chinh Chiến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Lê Văn Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nguyễn Thị Tuyết Vân Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Nay Phila Sở Y tế Đắk Lắk
  • Phạm Thị Tuyết Nhung Sở Y tế Đắk Lắk
  • Nguyễn Khắc Dũng Sở Y tế Đắk Lắk
  • Hoàng Nghĩa Thắng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk
  • Phạm Thị Lệ Giang Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Đắk Lắk

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/863

Từ khóa:

Kháng thể kháng SARS-CoV-2, COVID-19 không triệu chứng, Đắk Lắk

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng kháng thể kháng SARS-CoV-2 và một số yếu tố liên quan trên 248 bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng tại Đắk Lắk, 11/2021 - 3/2022. Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật xét nghiệm điện hoá phát quang (Electrochemiluminescence immunoassay – ECLIA) để định lượng nồng độ kháng thể kháng SARS-CoV-2. Kết quả cho thấy tỷ lệ dương tính với kháng thể kháng SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (D7) và ngày thứ 14 (D14) sau nhập viện là 86,7% và 91,5%; trong đó nhóm đã tiêm vắc xin có tỷ lệ dương tính lần lượt là 92,1% & 96,3%; nhóm chưa tiêm vắc xin là 50,0% & 55,6%. Sự khác biệt giữa 2 nhóm là có ý nghĩa thông kê với p < 0,01. Tỷ lệ dương tính ở nhóm tiêm 1 mũi vắc xin vào D7 (90,3%) thấp hơn nhóm tiêm 2 mũi vắc xin (100%) với p < 0,01 nhưng đến D14 tỷ lệ 2 nhóm tương đồng nhau (95,2% & 100%) với p > 0,05. Chưa ghi nhận khác biệt về tỷ lệ có kháng thể dương tính theo tuổi, giới tính, dân tộc, số lượng bạch cầu tăng và XQ phổi có tổn thương. Kết quả này đã góp phần cung cấp thêm bằng chứng khoa học về sự cần thiết của tiêm chủng vắc xin COVID-19 để duy trì và nâng cao nồng độ kháng thể.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

10-02-2023

Cách trích dẫn

Chiến, V. C. ., Tuấn, L. V. ., Vân, N. T. T. ., Phila, N. ., Nhung, P. T. T. ., Dũng, N. K. ., Thắng, H. N. ., & Giang, P. T. L. . (2023). Thực trạng kháng thể kháng SARS-CoV-2 và một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân mắc COVID-19 không triệu chứng điều trị trong bệnh viện tại Đắk Lắk, 11/2021-3/2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(8), 9–16. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/863

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>