Một số đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết dengue tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, năm 2017 - 2020

Các tác giả

  • Trịnh Công Thức Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Bùi Thanh Phú Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đinh Quang Nhựt Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Hồ Quang Hà Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đỗ Thị Di Thiện Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/611

Từ khóa:

Vi rút dengue, mối tương quan, Vạn Ninh

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu số liệu từ tháng 7/2017 đến 12/2020 về ca bệnh số xuất huyết dengue (SXHD) và các chỉ số véc tơ tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ học của bệnh. Kết quả ghi nhận 69,6% dương tính vi rút dengue, 3 týp vi rút lưu hành D1, D2 và D4, không ghi nhận týp vi rút D3, có sự chuyển đổi týp vi rút Dengue qua các năm, D2 là týp vi rút gây dịch chính. Tỉ lệ mắc trung bình là 603/100000 dân, tỉ số ổ dịch phát hiện thấp 4,3. Nhóm tuổi và giới tính có nguy cơ mắc bệnh như nhau, nghề nghiệp học sinh - sinh viên chiếm tỉ lệ cao nhất 45,0%, tiếp đến công nhân - làm nông 38,1%, các nhóm nghề nghiệp còn lại chiếm tỉ lệ thấp. Triệu chứng lâm sàng điển hình của bệnh như sốt ≥ 38,00C chiếm 84,5%, nhức đầu là 96,3%, đau khớp là 85,9%, đau cơ là 46,2%, chấm xuất huyết là 51,4% và 18,9% có nghiệm pháp dây thắt dương tính. Xét nghiệm huyết học có tiểu cầu < 100.000 TB/mm3 (75,6%) và Hct > 42% (33,8%). Hàng năm, dịch bệnh thường bắt đầu từ tháng 9 với 1 đỉnh dịch là tháng 11, 12 và kết thúc tháng 2 năm sau. Chỉ số DI có mối tương quan ca bệnh SXHD (rDI = 0,43; p < 0,05).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

24-05-2022

Cách trích dẫn

Thức, T. C. ., Đông, N. T. ., Phú, B. T. ., Nhựt, Đinh Q. ., Hà, H. Q. ., Thiện, Đỗ T. D. ., Hùng, Đỗ T. ., & Nam, V. S. . (2022). Một số đặc điểm dịch tễ học sốt xuất huyết dengue tại huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, năm 2017 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(2 Phụ bản), 78–85. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/611

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>