Ổ bọ gậy nguồn muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm giám sát véc tơ ở tỉnh Khánh Hòa năm 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Thành Đông Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trịnh Công Thức Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đinh Quang Nhựt Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Bùi Thanh Phú Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Hồ Quang Hà Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Nguyễn Xuân Hiếu Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Lê Xuân Huy Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Đỗ Thái Hùng Viện Pasteur Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trần Công Đại Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Hà Nội
  • Vũ Sinh Nam Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/793

Từ khóa:

Ổ bọ gậy nguồn, Aedes aegypti, Aedes albopictus, dụng cụ chứa nước, Khánh Hòa

Tóm tắt

Điều tra ổ bọ gậy nguồn (OBGN) 4 đợt từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020 tại 300 hộ gia đình ở 3 xã: xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang; xã Cam Đức, huyện Cam Lâm, xã Ninh Bình của huyện Ninh Hòa nhằm xác định nguồn phát sinh chủ yếu và độ tập trung của bọ gậy ở các dụng cụ chứa nước theo mùa. Kết quả ghi nhận 2 loài Aedes aegypti và Aedes albopictus với số lượng 13.354 bọ gậy, trong đó Aedes aegypti chiếm chủ yếu (94,7%). OBGN của bọ gậy Aedes aegypti có sự thay đổi theo thời gian ở mùa mưa và mùa khô trong năm. OBGN xã Cam Đức tập trung chủ yếu ở lu (24%), bể/bi/hồ (19%), dụng cụ phế thải (19%), phuy (13%), xô/thùng (13%). Tại xã Ninh Bình là lọ hoa (37%), lốp xe (16%), bể cảnh (14%), xô/thùng (10%). Tại xã Vĩnh Ngọc là bể cảnh (22%), lọ hoa (20%), dụng cụ phế thải (15%), xô/thùng (15%), máng gà (11%). Chỉ số mật độ bọ gậy Aedes Aegypti là chủ yếu và cao nhất tại xã Cam Đức (dao động từ 7 - 35 con/nhà). Chỉ số Breteau ở cả 3 xã đều vượt ngưỡng nguy cơ qua các đợt điều tra, nhất là vào mùa mưa. Cần tiếp tục giám sát OBGN của muỗi Aedes thường xuyên để đưa ra các biện pháp diệt bọ gậy phù hợp.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

04-10-2022

Cách trích dẫn

Đông, N. T. ., Thức, T. C. ., Nhựt, Đinh Q. ., Phú, B. T. ., Hà, H. Q. ., Hiếu, . N. X. ., Huy, L. X. ., Hùng, Đỗ T. ., Đại, T. C. ., & Nam, V. S. . (2022). Ổ bọ gậy nguồn muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết dengue tại một số điểm giám sát véc tơ ở tỉnh Khánh Hòa năm 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(6), 19–28. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/793

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>