Thực trạng nhiễm và kiến thức về vi rút gây u nhú ở người (HPV) của nhóm phụ nữ bán dâm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Các tác giả

  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Thị Thương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Hoàng Thu Nga Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đỗ Nhật Phương Trường Đại học Y Hà Nội
  • Hoàng Thị Huyền Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phạm Thị Khánh Linh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Trần Hoàng Mỹ Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Vân Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/95

Từ khóa:

HPV, phụ nữ bán dâm, kiến thức, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang thực hiện trên 700 phụ nữ bán dâm (PNBD) từ 18 – 60 tuổi nhằm mô tả thực trạng nhiễm và kiến thức về vi rút gây u nhú ở người (Human Papillomavirus - HPV) của PNBD tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) năm 2018. Kết quả cho thấy tỷ lệ PNBD nhiễm HPV là 26,4%, tỷ lệ nhiễm HPV ở Hà Nội (27,8%) cao hơn ở TPHCM (24,9%). Chỉ có 23,1% PNBD có kiến thức đạt về ung thư cổ tử cung (UTCTC). Tỷ lệ PNBD từng nghe nói về vắc xin phòng HPV là 22% nhưng chỉ có một PNBD tại Hà Nội từng tiêm phòng, lý do chủ yếu chưa tiêm vắc xin là chưa biết đến vắc xin (57,5%). Kết quả nghiên cứu cho thấy cần có thêm những chương trình truyền thông và can thiệp phù hợp để nâng cao kiến thức cho nhóm đối tượng PNBD cũng như tăng tỷ lệ chủ động phòng tránh bệnh gây ra bởi HPV như tiêm phòng vắc xin và chủ động tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được tư vấn và chẩn đoán.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, L. A. ., Thương, Đặng T. ., Nga, H. T. ., Phương, Đỗ N., Huyền, H. T. ., Linh, P. T. K., Liên, T. H. M. ., Trang, N. V. ., & Anh, Đặng Đức . (2021). Thực trạng nhiễm và kiến thức về vi rút gây u nhú ở người (HPV) của nhóm phụ nữ bán dâm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 44–52. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/95

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>