Nhiễm HPV và kiến thức về vi rút gây u nhú ở người (HPV) của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Các tác giả

  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Bùi Thanh Thúy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trịnh Khánh Linh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Vương Đình Thành Trường Đại học Y Hà Nội
  • Phạm Thị Thanh Duyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Vân Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/94

Từ khóa:

HPV, MSM, kiến thức, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 800 nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) từ tháng 9/2017 đến tháng 5/2018 nhằm mô tả thực trạng nhiễm và kiến thức của nhóm này về vi rút gây u nhú ở người (Human Papillomavirus - HPV). Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu dây chuyền có kiểm soát (RDS) để tuyển chọn MSM tham gia. Kết quả cho thấy tỷ lệ hiện nhiễm HPV chung ở nhóm MSM là 29,8%. Tỷ lệ có kiến thức đạt về HPV, dự phòng lây nhiễm HPV và ung thư hậu môn (UTHM) thấp, lần lượt là 2,5%, 13,1%, và 11,5%. Tỷ lệ này trong nhóm MSM ở Hà Nội cao hơn so với Tp.HCM (p < 0,05). Ngoài ra, nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan giữa kiến thức về HPV, kiến thức về dự phòng HPV và kiến thức về UTHM đối với tình trạng nhiễm HPV trong nhóm MSM. Tuy nhiên, các chương trình truyền thông nên được thực hiện nhằm nâng cao kiến thức về HPV, dự phòng lây nhiễm HPV và UTHM trong nhóm MSM để dự phòng, phát hiện, điều trị sớm, từ đó ngăn ngừa phát triển UTHM ở quần thể này

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

25-04-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, L. A. ., Thúy, B. T. ., Linh, T. K. ., Thành, V. Đình ., Duyên, P. T. T. ., Trang, N. V., & Anh, Đặng Đức . (2021). Nhiễm HPV và kiến thức về vi rút gây u nhú ở người (HPV) của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(10), 35–43. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/94

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>