Thực trạng tuân thủ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) và các yếu tố liên quan ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại Nghệ An năm 2022

Các tác giả

  • Dương Thị Hiền Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
  • Lê Thị Quỳnh Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
  • Nguyễn Song Hà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
  • Chu Trọng Trang Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
  • Nguyễn Thị Mai Thơ Trường Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  • Trần Thị Kiều Anh Trường Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  • Hoàng Thu Nga Trường Đại học Y Hà Nội
  • Vũ Kim Duy Trường Đại học Y Hà Nội
  • Bùi Thanh Thúy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1159

Từ khóa:

PrEP, MSM, tuân thủ điều trị, yếu tố liên quan, Nghệ An

Tóm tắt

Một nghiên cứu cắt ngang trên 400 nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) được triển khai tại Nghệ An năm 2022 nhằm mô tả thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan. Tuân thủ điều trị là đảm bảo uống thuốc đúng giờ, đúng cách và không quên uống thuốc lần nào trong 1 tháng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tuân thủ điều trị trong 1 tháng qua là 54,8%. Phân tích hồi quy logistic đa biến cho thấy các yếu tố làm tăng tuân thủ điều trị PrEP của nhóm MSM là: Không gặp tác dụng phụ của thuốc (OR = 1,85; KTC 95%: 1,01 - 3,15), không khó chịu với hương vị của thuốc (OR = 2,25; KTC 95%: 1,21 - 4,02), khoảng cách từ nhà đến phòng khám dưới 10km (OR = 1,84;
KTC 95%: 1,03 - 3,27), thời gian chờ khám và lấy thuốc nhanh chóng (OR = 1,73; KTC 95%: 1,60 - 4,19) và không gặp khó khăn trong việc đến khám và nhận thuốc tại phòng khám (OR = 3,94; KTC 95%: 2,28 - 6,81). Nâng cao vai trò tư vấn của cán bộ cung cấp dịch vụ, cải thiện quy trình khám và cấp thuốc và mở rộng mạng lưới cơ sở cấp phát thuốc PrEP là các chiến lược sẽ đem lại hiệu quả nhằm tăng tuân thủ điều trị PrEP ở quần thể MSM.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Hiền, D. T. ., Trang, L. T. Q. ., Hà, N. S. ., Trang, C. T. ., Thơ, N. T. M. ., Anh, T. T. K., Nga, H. T. ., Duy, V. K. ., Thúy, B. T. ., & Tuấn, L. A. . (2023). Thực trạng tuân thủ điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) và các yếu tố liên quan ở nam quan hệ tình dục đồng giới tại Nghệ An năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 123–130. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1159

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>