Một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2018 – 2020

Các tác giả

  • Hoàng Văn Kết Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội
  • Trần Minh Điển Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thùy Dương Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lại Thị Minh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Hồng Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Thúy Quỳnh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Tống Thị Hà Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Bùi Thanh Thúy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Đại Quang Bộ Y tế, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1153

Từ khóa:

Nhiễm khuẩn huyết, bệnh nhân nhi, nhập viện

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang 327 bệnh nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi mắc nhiễm khuẩn huyết (NKH) tại các Khoa nội trú Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm mục tiêu mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng NKH. Kết quả cho thấy phần lớn trẻ mắc NKH đã từng điều trị trước khi nhập viện, chiếm hơn 70%. Thời gian điều trị trung bình là 22,8 ± 19,4 ngày. Tỷ lệ trẻ từ 2 đến 12 tháng tuổi nhập viện chiếm đa số 48,9%, có sự khác biệt với nhóm tuổi khác (p < 0,05). Tỷ lệ trẻ sinh thiếu tháng chiếm 10,1%, trẻ nhẹ cân khi sinh (dưới 2500g) chỉ có 11,0% (p < 0,05). Phần lớn trẻ NKH không được tiêm chủng và tiêm chủng không đầy đủ chiếm 70%, tỷ lệ trẻ tiêm chủng đầy đủ đạt 30,0% (p < 0,05). Trẻ NKH có bệnh kết hợp chiếm 43,5%, có sự khác biệt giữa hai nhóm có/không có bệnh kết hợp (p < 0,05). Gần 1/5 trẻ có diễn biến thành sốc nhiễm khuẩn. Nhiễm khuẩn hô hấp, nhiễm khuẩn da-cơ-xương và nhiễm khuẩn tiêu hóa là ba loại ổ nhiễm khuẩn thường gặp nhất, chiếm lần lượt 25,7%, 23,5% và 19%. Lý do đi khám thường gặp là trẻ có biểu hiện sốt (85,3%). Tỷ lệ trẻ suy hô hấp khá cao chiếm 35,8%. Đánh giá các chỉ số của hội chứng viêm hệ thống chủ yếu là dấu hiệu về thân nhiệt và bạch cầu rõ nét. Tỷ lệ HCT giảm chiếm 61,5% có ý nghĩa thống kê (p < 0,05).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

11-09-2023

Cách trích dẫn

Kết, H. V. ., Điển, T. M., Dương, N. T. T. ., Minh, L. T. ., Nga, L. H. ., Quỳnh, N. T. ., Hà, T. T. ., Thúy, B. T. ., & Quang, T. Đại . (2023). Một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết ở bệnh nhân nhi từ 1 tháng đến 15 tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương, 2018 – 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(3 Phụ bản), 68–77. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/1153

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>