Phát hiện Clostridium botulinum trong mật ong, đất và thực phẩm đóng hộp tự chế biến ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019 - 2020

Các tác giả

 • Tăng Thị Nga Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Thị Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Vũ Thị Mai Hiền Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Lê Huy Hoàng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
 • Phạm Bảo Yên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội
 • Nguyên Thị Hương Giang Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
 • Đoàn Thu Trà Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
 • Nguyễn Trung Nguyên Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội
 • Vũ Duy Nhàn Viện hóa học vật liệu, Bộ quốc phòng, Hà Nội
 • Nguyên Thùy Trâm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/72

Từ khóa:

C. botulinum, ngộ độc thực phẩm, phân lập, giải trình tự

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mục tiêu xác định sự có mặt của C. botulinum trong mẫu mật ong, đất và thực phẩm đóng hộp tự chế biến tại một số tỉnh ở miền Bắc Việt Nam năm 2019 - 2020. Nghiên cứu được thực hiện trên tổng số 469 mẫu gồm 129 mẫu mật ong, 325 mẫu bùn đất, 15 mẫu thực phẩm đóng hộp được nuôi cấy, phân lập, định danh để tìm vi khuẩn C. botulinum và sử dụng phương pháp PCR đa mồi, giải trình tự để phát hiện gen độc tố. Nghiên cứu phân lập được 06 chủng với đặc điểm điển hình của C. botulinum gồm 02 chủng từ mật ong, 02 chủng từ bùn đất ở Bắc Giang và 02 chủng từ pate Minh Chay. Định danh bằng kít API 20A cho thấy 06 chủng đều là C. botulinum với độ tin cậy từ 75 - 97% khi phân tích bằng phần mềm ApiwebTM. Phân tích trình tự gen của 04 chủng (từ mẫu đất và pate) cho thấy 02 chủng C. botulinum từ pate có độ tương đồng 100% với gen độc tố A (KJ99761.1) và với gen độc tố B (AB66557.1). Đồng thời 02 chủng từ mẫu đất có độ tương đồng 100% với gen độc tố B (AB66557.1). Hai chủng từ mật ong âm tính với các gen độc tố C. botulinum (A - F). Việc phát hiện C. botulinum và gen độc tố trong mẫu đất, pate cho thấy mối nguy lớn đối với sức khỏe cộng đồng và là hồi chuông cảnh báo về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

26-02-2021

Cách trích dẫn

Nga, T. T. ., Trang, L. T. ., Hiền, V. T. M. ., Hoàng, L. H. ., Anh, Đặng Đức ., Yên, P. B. ., Giang, N. T. H., Trà, Đoàn T. ., Nguyên, N. T. ., Nhàn, V. D. ., & Trâm, N. T. . (2021). Phát hiện Clostridium botulinum trong mật ong, đất và thực phẩm đóng hộp tự chế biến ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(2), 35–41. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/72

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>