Tỷ lệ nhiễm HPV và hành vi nguy cơ lây nhiễm HPV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới ở Hà Nội năm 2018

Các tác giả

  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Vân Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Chử Thị Ngọc Mai Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Lê Thị Khánh Ly Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Hoàng Mỹ Liên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Phạm Thị Thanh Duyên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/200

Từ khóa:

HPV, nam quan hệ tình dục đồng giới, MSM, hành vi nguy cơ, Hà Nội

Tóm tắt

Nhằm ước tính tỷ lệ nhiễm Human Papillomavirus (HPV) và mô tả hành vi nguy cơ lây nhiễm HPV của nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM), 400 MSM ở Hà Nội đã được chọn tham gia nghiên cứu cắt ngang theo phương pháp chọn mẫu “dây chuyền có kiểm soát” (RDS). Đối tượng tham gia nghiên cứu được phỏng vấn trực tiếp và thu thập mẫu dịch hậu môn. Kỹ thuật PCR được sử dụng để phát hiện và định típ các chủng HPV nguy cơ cao. Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nhiễm HPV chung và nhiễm các típ HPV nguy cơ cao trong nhóm MSM ở Hà Nội cao (tương ứng là 26,5% và 19,0%). Tỷ lệ có hành vi nguy cơ lây nhiễm HPV trong nhóm MSM cao: Có uống rượu bia (71,5%), quan hệ tình dục lần đầu từ 18 tuổi trở xuống (64,7%), số bạn tình thường xuyên là 2 người (35,3%) và từ 3 người trở lên (20,2%), quan hệ tình dục tập thể (7,3%).

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

27-04-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, L. A. ., Trang, N. V. ., Mai, C. T. N. ., Ly, L. T. K. ., Liên, T. H. M. ., Duyên, P. T. T. ., & Anh, Đặng Đức . (2021). Tỷ lệ nhiễm HPV và hành vi nguy cơ lây nhiễm HPV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới ở Hà Nội năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 30(5), 58–64. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2020/200

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>