Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần của học sinh Trường trung học phổ thông Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An năm 2022

Các tác giả

  • Lê Minh Hoàng Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An
  • Vi Thị Hương Thảo Trường Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An
  • Nguyễn Hồng Nhung Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Đại học Y Hà Nội
  • Dương Nhật Ánh Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Viết Hoàng Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thị Nga Trường Đại học Y tế Công Cộng, Hà Nội
  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/647

Từ khóa:

Sức khỏe tâm thần, học sinh trung học phổ thông, SDQ25, tỉnh Nghệ An

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện tại Trường Trung học phổ thông Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An năm 2022 để mô tả thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Có 383 học sinh đại diện cho ba khối lớp 10, 11 và 12 tham gia phát vấn, sử dụng thang đo SDQ25 (Strength and Difficulties Questionnaires 25) để đo lường tình trạng sức khỏe tâm thần. Kết quả cho thấy tỷ lệ học sinh có vấn đề sức khỏe tâm thần chung là 38,1%; tỷ lệ có vấn đề về quan hệ bạn bè và giao tiếp xã hội cao, lần lượt là 55,6% và 92,4%. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng sức khỏe tâm thần của học sinh là giới tính (nữ so với nam: OR: 2,43; 95% CI: 1,58 - 3,75), bị bắt nạt/trêu ghẹo ở trường (OR: 5,76; 95% CI: 1,53 - 21,56), bị áp lực trong học tập (OR: 1,61; 95% CI: 1,06 - 2,46), kết quả học tập (OR: 1,83; 95% CI: 1,08 - 3,39). Nhà trường và gia đình cần quan tâm đến vấn đề sức khỏe tâm thần của học sinh trung học
phổ thông và có những biện pháp hỗ trợ để giảm áp lực học tập, phòng ngừa tình trạng bạo lực học đường.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

19-07-2022

Cách trích dẫn

Hoàng, L. M. ., Thảo, V. T. H. ., Nhung, N. H. ., Thủy, N. T. T. ., Ánh, D. N. ., Hoàng, N. V. ., Nga, N. T. ., & Tuấn, L. A. . (2022). Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần của học sinh Trường trung học phổ thông Cờ Đỏ, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(3), 127–135. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/647

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>