Tỷ lệ nhiễm các chủng HPV ở phụ nữ bán dâm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

Các tác giả

  • Lê Anh Tuấn Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Nguyễn Vân Trang Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Đặng Đức Anh Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội
  • Trần Thị Len Trường Đại học Y Hà Nội
  • Đỗ Vũ Minh Hà Trường Đại học Y Hà Nội
  • Nguyễn Thu Hiền Trường Đại học Y Hà Nội
  • Cao Thị Nhung Trường Đại học Y Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/377

Từ khóa:

HPV, phụ nữ bán dâm, Việt Nam

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả cắt ngang đã được thực hiện năm 2018 để ước tính tỷ lệ nhiễm các chủng vi rút gây u nhú ở người (HPV) trong 700 phụ nữ bán dâm (PNBD) ở TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm ít nhất một chủng HPV trong nhóm PNBD ở Việt Nam là 26,4%. Trong số người nhiễm HPV, nhiễm nhiều hơn một chủng chiếm 69,4% và chỉ nhiễm một chủng là 30,6%. Các chủng HPV phổ biến mà nhóm PNBD nhiễm là HPV-52 (9,8%), HPV-66 (7,6%) và HPV-68 (7,6%). Tỷ lệ nhiễm hai chủng nguy cơ cao HPV-16 và HPV-18 tương ứng là 4,0% và 1,9%; hai chủng nguy cơ thấp HPV-6 và HPV-11 tương ứng là 1,3% và 2,1%. Nghiên cứu góp phần cung cấp thông tin cho chương trình phòng ngừa sớm ung thư cổ tử cung và vắc xin HPV cho quần thể nguy cơ cao lây nhiễm HPV này.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

01-07-2021

Cách trích dẫn

Tuấn, L. A. ., Trang, N. V. ., Anh, Đặng Đức ., Len, T. T. ., Hà, Đỗ V. M. ., Hiền, N. T. ., & Nhung, . C. T. . (2021). Tỷ lệ nhiễm các chủng HPV ở phụ nữ bán dâm tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(6), 81–87. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/377

Số

Chuyên mục

Bài báo nghiên cứu gốc

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>