Thực trạng quản lý tăng huyết áp ở một số xã của thành phố Hải Phòng năm 2016

Các tác giả

  • Nguyễn Thị Thúy Hiếu Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Văn Hùng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Văn Hán Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thắm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/355

Từ khóa:

Quản lý tăng huyết áp, y tế xã, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu cắt ngang với 1.719 người tăng huyết áp từ 18 tuổi trở lên tại 06 xã của Thành phố Hải Phòng, từ tháng 06 năm 2016 đến tháng 12 năm 2016, nhằm mô tả công tác quản lý bệnh tăng huyết áp tại y tế cơ sở. Kết quả cho thấy có 206 người bị tăng huyết áp chưa từng được đo huyết áp (chiếm 12,0%); 18,4% người đã từng được đo huyết áp nhưng chưa biết mình bị tăng huyết áp. Trong tổng số 1.235 người đã được phát hiện tăng huyết áp, có 749 người đã được điều trị (chiếm 60,6%), 486 người chưa được điều trị (chiếm 39,4%). Tỷ lệ người được tư vấn ăn nhạt, hoạt động thể lực, ngừng hút thuốc lần lượt là 74,1%; 63,4%; 27,5%. Có 49,1% bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc tuân thủ điều trị. Chỉ có 17,6% bệnh nhân đang điều trị có huyết áp đạt mục tiêu. Nghiên cứu cho thấy các trạm y tế xã cần tăng cường sàng lọc để phát hiện bệnh, truyền thông, giáo dục, tư vấn để nâng cao tỷ lệ người bệnh được chẩn đoán, quản lý, đạt mục tiêu điều trị.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

22-06-2021

Cách trích dẫn

Hiếu, N. T. T. ., Hùng, N. V., Hán, P. V. ., & Thắm, N. T. . (2021). Thực trạng quản lý tăng huyết áp ở một số xã của thành phố Hải Phòng năm 2016. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(5), 85–91. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/355

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >> 

Các bài báo tương tự

1 2 3 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.