Một số yếu tố liên quan đến kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Lê Trần Tuấn Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Việt Hải Bệnh viện Lê Chân, Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/43

Từ khóa:

Đái tháo đường, biến chứng, glucose máu lúc đói, HbA1c, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 392 bệnh nhân đang điều trị đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân, Hải Phòng nhằm mô tả một số yếu tố liên quan đến kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị tại viện năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 51,3% bệnh nhân kiểm soát đạt mục tiêu cả glucose máu lúc đói và HbA1c. Một số yếu tố liên quan đến việc quản lý bệnh như bệnh nhân trên 70 tuổi (OR = 4,07 p<0,01); thời gian mắc bệnh ≥ 5 năm (OR=1,64; p < 0,05); không được tư vấn về chế độ ăn (OR = 3,22; p < 0,05) và luyện tập (OR=1,76; p < 0,05); không tuân thủ chế độ ăn (OR=1,56; p < 0,05), hoạt động thể lực (OR=1,69; p<0,05) và không tuân thủ điều trị bằng thuốc (OR=6,45, p<0,01). Chưa tìm thấy mối liên quan giữa kiếm soát đường máu với các yếu tố như: Giới tính, huyết áp, mỡ máu, BMI, vòng eo, vòng eo/vòng mông, biến chứng của bệnh, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Anh, L. T. T. ., Hương, D. T. ., Hải, N. V. ., Khuê, P. M., & Hùng, N. Q. . (2021). Một số yếu tố liên quan đến kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 155–163. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/43

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>