Thực trạng quản lý bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân, Hải Phòng năm 2019

Các tác giả

  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Lê Trần Tuấn Anh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Việt Hải Bệnh viện Lê Chân, Hải Phòng
  • Phạm Minh Khuê Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Hùng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/44

Từ khóa:

Thực trạng quản lý, bệnh nhân, đái tháo đường týp 2, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng quản lý bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân, Hải Phòng năm 2019. Kết quả cho thấy trong 392 bệnh nhân tham gia nghiên cứu có 144 bệnh nhân nam (chiếm tỷ lệ 36,7%) và 248 bệnh nhân nữ (chiếm 63,3%), với độ tuổi trung bình là 66,2±8,7 tuổi, BMI trung bình là 22,7±2,4 (kg/m2). Có 68,6% bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp (THA), 57,4% có rối loạn mỡ máu. Có 53,7% bệnh nhân đã có biến chứng của đái tháo đường. Bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn bệnh lý đạt 62,2%, hoạt động thể lực đạt 72,7%, và tuân thủ điều trị bệnh bằng thuốc đạt 71,0%. Có 58,2% bệnh nhân kiểm soát đạt mục tiêu với glucose máu lúc đói và 55,6% bệnh nhân kiểm soát đạt mục
tiêu với HbA1c. Cần tăng cường công tác tư vấn cho bệnh nhân về tuân thủ điều trị bệnh bằng thuốc, chế độ ăn và hoạt động thể lực, đặc biệt với những bệnh nhân cao tuổi và có thời gian mắc bệnh nhiều năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Hương, D. T. ., Anh, L. T. T., Hải, N. V. ., Khuê, P. M., & Hùng, N. Q. (2021). Thực trạng quản lý bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lê Chân, Hải Phòng năm 2019. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 164–173. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/44

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 > >>