Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến kiểm soát đường huyết bệnh nhân đái tháo đường týp 2 được điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Trần Thị Bích Hồi Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Việt Hải Trung tâm Y tế Lê Chân, Hải Phòng
  • Nguyễn Huyền Thanh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thế Anh Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/976

Từ khóa:

Đái tháo đường týp 2, kiểm soát đường huyết, tư vấn

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp mô tả hồi cứu trên 460 đối tượng bị đái tháo đường týp 2 năm 2021 tại quận Lê Chân, Hải Phòng nhằm mô tả đặc điểm dịch tễ, lâm sàng ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 được điều trị ngoại trú và một số yếu tố liên quan. Trong nghiên cứu, tỷ lệ bệnh nhân có bệnh lý kèm theo đái tháo đường (ĐTĐ) týp 2 chiếm 91,3% trong đó tăng huyết áp (THA) chiếm 50,9%, rối loạn lipid máu chiếm 17,4%. Có 50,2% bệnh nhân đã có biến chứng của đái tháo đường. Có 36,3% bệnh nhân mắc bệnh từ 10 năm trở lên. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ dùng thuốc trong điều trị bệnh chiếm 71,5%. Có 69,1% bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn, 73,9% tuân thủ hoạt động thể lực trong điều trị bệnh đái tháo đường. Có 56,7% bệnh nhân kiểm soát glucose máu lúc đói đạt mục tiêu; 50,7% bệnh nhân kiểm soát HbA1C đạt mục tiêu; 48,9% kiểm soát cả glucose máu lúc đói và HbA1C đạt mục tiêu. Nghiên cứu tìm thấy một số yếu tố liên quan đến tỷ lệ kiểm soát đường huyết của bệnh nhân là tỷ lệ được tư vấn chế độ ăn, chế độ luyện tập, biến chứng; tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ hoạt động thể lực, tuân thủ dùng thuốc.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Hồi, T. T. B. ., Hải, N. V. ., Thanh, N. H. ., & Anh, N. T. . (2023). Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến kiểm soát đường huyết bệnh nhân đái tháo đường týp 2 được điều trị ngoại trú tại Trung tâm y tế quận Lê Chân, Hải Phòng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 9. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/976

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>