Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022

Các tác giả

  • Trần Thị Thúy Hà Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Hoàng Thị Thuận Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Đào Thị Thu Huyền Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Quỳnh Giang Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng
  • Nguyễn Thế Anh Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/977

Từ khóa:

Sử dụng thuốc, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh viện Đại học Y Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 233 bệnh nhân mắc tăng huyết áp kèm đái tháo đường đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022 nhằm mục tiêu mô tả thực trạng sử dụng thuốc của bệnh nhân. Kết quả cho thấy trung bình số thuốc sử dụng là 3,2 ± 0,8 thuốc. Số bệnh nhân có sử dụng nhiều thuốc (≥ 5 loại) bao gồm thuốc kê đơn và không kê đơn chiếm 24,5%. Bệnh nhân chủ yếu mua thuốc theo đơn bác sĩ kê chiếm 71,7% còn 28,3% tự mua thêm thuốc ngoài. Việc sử dụng nhiều thuốc của bệnh nhân có liên quan đến nhóm tuổi (OR: 2,7; 95%CI: 1,1 - 9,4; p = 0,037), số bệnh mắc kèm (OR: 3,6; 95%CI: 1,4 - 11,1; p = 0,003) và hành vi mua thuốc (OR: 2,5; 95%CI: 12 – 4,9; p = 0,003). Từ kết quả nghiên cứu trên, bệnh viện, nhân viên y tế cần tăng cường tuyên truyền tác hại của việc tự mua thuốc điều trị, đồng thời tham gia tư vấn, khuyến khích bệnh nhân dùng thuốc đúng và đủ theo đơn được kê.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Hà, T. T. T. ., Thuận, H. T. ., Huyền, Đào T. T. ., Giang, N. T. Q. ., & Anh, N. T. . (2023). Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng năm 2022. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 10. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/977

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 > >>