Một số đặc điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng năm 2021

Các tác giả

  • Trần Thị Bích Hồi Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Trung Kiên Bệnh viện Phổi Hải Phòng
  • Vũ Thị Hoa Bệnh viện Phổi Hải Phòng
  • Nguyễn Thị Thu Trang Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Thế Anh Bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/981

Từ khóa:

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), bệnh nhân, điều trị

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu nhằm mô tả một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và cận lâm sàng ở 491 bệnh nhân (BN) bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) điều trị nội trú tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng từ 1/1/2021 đến 28/2/2022. Kết quả cho thấy tỷ lệ nam giới 83%, nữ giới 17%; nhóm trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 82,1%. Tỉ lệ hút thuốc lá và thuốc lào tương ứng là 32,2% và 36,5%; tỉ lệ hút cả 2 loại là 21,8%. Có 4,3% số BN bị COPD là mắc hen; 4,5% là có tiền sử dị ứng. Số năm phát hiện bệnh dưới 5 năm chiếm ¾ tổng số BN COPD; 4,9% BN phát hiện bệnh trên 10 năm. Các triệu chứng cơ năng như ho khạc là 99,4%; khó thở 93,1%, tức ngực, mệt mỏi và ăn kém gặp với khoảng 2/3 số BN. Có 20,6% BN có chức năng thông khí kém ở mức độ vừa; 16,7% ở mức nặng và 4,7% rất nặng. BN có kết quả test giãn phế quản dương tính phục hồi không hoàn toàn là 7,4%. 67% BN COPD là có tổn thương X-quang nghĩ đến COPD. Có 61% BN có kết quả chụp CT tổn thương nghĩ đến COPD. Cần tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe, khám sàng lọc COPD tại cộng đồng giúp cộng đồng phòng bệnh, chủ động hơn trong khám và phát hiện sớm bệnh.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

05-06-2023

Cách trích dẫn

Hồi, T. T. B. ., Kiên, P. T., Hoa, V. T. ., Trang, N. T. T. ., & Anh, N. T. . (2023). Một số đặc điểm bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hải Phòng năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 33(1 Phụ bản), 14. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2023/981

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>