Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, Hải Phòng năm 2019 - 2020

Các tác giả

  • Nguyễn Quang Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Phạm Huy Quyến Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/32

Từ khóa:

Tình trạng dinh dưỡng, thừa cân béo phì, thiếu dinh dưỡng, trung học cơ sở, Hải Phòng

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1837 học sinh trường trung học cơ sở Lê Lợi, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020 nhằm mô tả tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan trên đối tượng nghiên cứu này. Kết quả, tỷ lệ học sinh thừa cân béo phì là 29,9%, tỷ lệ thừa cân béo phì ở học sinh nam cao hơn học sinh nữ (37,3% và 22,2%). Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh thiếu dinh dưỡng chung là 4,8%. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng thừa cân béo phì của học sinh là: Giới tính nam; ăn 4 bữa chính trở lên trong ngày; có thói quen ăn đêm; ăn thức ăn ngọt ≥ 1 lần / ngày; uống nước ngọt có ga. Một số yếu tố liên quan đến tình trạng thiếu dinh dưỡng của học sinh là: Bỏ bữa; không ăn sáng môi ngày. Từ kết quả này, nghiên cứu góp phần đưa ra các can thiệp dinh dưỡng phù hợp cho lứa tuổi này trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

12-01-2021

Cách trích dẫn

Đức, N. Q. ., Hương, D. T., & Quyến, P. H. (2021). Thực trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan tới học sinh trường Trung học cơ sở Lê Lợi, Hải Phòng năm 2019 - 2020. Tạp Chí Y học Dự phòng, 31(1), 72–79. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2021/32

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >>