Thực trạng tăng huyết áp ở người 40 tuổi trở lên tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2021

Các tác giả

  • Đoàn Văn Khôi Sở Y tế Hải Dương
  • Cáp Minh Đức Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
  • Nguyễn Quang Chính Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hải Phòng
  • Dương Thị Hương Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

DOI:

https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/530

Từ khóa:

Tăng huyết áp, 40 tuổi trở lên, xã Minh Đức, tỉnh Hải Dương

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang tiến hành trên 450 người dân từ 40 tuổi trở lên tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 08 năm 2021 nhằm mô tả thực trạng mắc bệnh tăng huyết áp (THA) của đối tượng. Thông tin được thu thập bằng phương pháp đo huyết áp và phỏng vấn trực tiếp tại nhà người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hiện mắc THA là 38,7%; tỷ lệ mắc bệnh ở nam và nữ lần lượt là 46,1% và 34,4%; tỷ lệ THA cao nhất ở nhóm 70-79 tuổi (66,0%), thấp nhất ở nhóm 40 - 49 tuổi (18,2%). Tỷ lệ mắc THA đã được phát hiện từ trước là 51,1%, đa số người dân phát hiện THA khi khám sức khỏe định kỳ (61,8%). Tỷ lệ mắc THA đang được quản lý điều trị là 36,8%; 63,2% người dân mắc bệnh chưa được điều trị. Tỷ lệ THA độ I là 67,6%, THA độ II là 29,4% và THA độ III là 3,0%. Cần tổ chức khám sàng lọc đối tượng có nguy cơ cao để phát hiện sớm những người mắc bệnh đưa vào quản lý và điều trị.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.

Đã Xuất bản

18-02-2022

Cách trích dẫn

Khôi, Đoàn V. ., Đức, C. M. ., Chính, N. Q. ., & Hương, D. T. . (2022). Thực trạng tăng huyết áp ở người 40 tuổi trở lên tại xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương năm 2021. Tạp Chí Y học Dự phòng, 32(1), 42–49. https://doi.org/10.51403/0868-2836/2022/530

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 3 4 5 > >>